ENGLISH

Yabancı Fİrma Türkİye Şubelerİ

NÜFUS CÜZDAN SURETLERİ VE İKAMETGAH SURETLERİ E-DEVLETTEN ÇIKTI ALINARAK MÜDÜRLÜĞÜMÜZE GETİRİLEBİLİR. YENİ KAYITLARDA E-DEVLETTEN ALINAN NÜFUS-İKAMETGAH SURETLERİ İÇİN 1 ADET FOTOĞRAF İLAVE EDİLMELİDİR.

 

TESCİL İŞLEMLERİ İÇİN MÜDÜRLÜĞÜMÜZE GELMEDEN ÖNCE MERSİS BAŞVURUNUZUN  İLE İLGİLİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İLE GÖRÜŞÜP MUTLAKA ONAY ALMANIZ GEREKMEKTEDİR.

 

 

 

Yabancı Firma Türkiye Şubeleri

 

Merkezi Türkiye dışında bulunan bir ticarî işletmenin veya ticaret şirketinin şubesinin açılışı

KURULUŞ

Merkezi Türkiye dışında bulunan bir ticarî işletmenin veya ticaret şirketinin şubesinin Türkiye'de tescil edilebilmesi için gereken evrak aşağıda yer almaktadır:

1.    Ticaret Sicil Müdürlüğüne Dilekçe (Şube imza yetkilisi tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, Şubenin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir..)

2.    Kuruluş bildirim formu ( 3 nüsha )

3.   Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına oda kaydı ile ilgili dilekçe

4.    Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce imzalanmalı)

5.    Merkez işletmenin güncel sicil kayıtlarını içeren belgenin ve şirketlerde şirket sözleşmesinin onaylı birer örneği ile birer nüsha çevirisi ( Bu belgelerin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye'deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)

6.    Merkezin yetkili organının şube açma kararı. ( aslı ve çevirisi yapılmış iki nüshası, bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye'deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)

7.    Şube açacak merkezin unvanı, türü, işletme konusu, sermayesinin türü ve tutarı, kuruluş tarihi, sicil numarası, tabi olduğu hukuk, Avrupa Birliği üyesi olup olmadığı, internet sitesi, şubenin unvanı ve şubeye ayrılmış sermaye tutarı, şubeyi mahkemeler dahil, özel kuruluşlar ve kamu kuruluşları nezdinde tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişilerin adı, soyadı ve adresi ile şubenin adresini içeren merkezin yetkilileri tarafından imzalanmış beyannamenin aslı ve bir nüsha çevirisi

8.    Türkiye'deki şubeyi mahkemeler dahil, özel kuruluşlar ve kamu kuruluşları nezdinde tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişiler için düzenlenen vekaletnamenin aslı ve çevirisi

(Bu belgenin yurt dışında düzenlenmesi halinde, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye'deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)

9.    Şubeyi temsil edecek kişi veya kişilerin fotoğraflı şube ünvanı altında imza beyannamesi  ( Mersis talep numarası ve nüfus cüzdan aslı  ile herhangi bir Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne müracaat edildiğinde hazırlanabilecektir.)

10.  Şubeyi temsil edecek kişi veya kişilerin nüfus cüzdan sureti, ikametgah belgesi ( 2şer adet )

11.    Var ise yabancı uyruklu müdürün onaylı pasaport sureti ve Türkiye'de ikamet ediyor ise onaylı ikamet teskeresi ( 2şet adet asıl) (Yerleşim yeri Türkiye'de bulunan en az 1 müdür atanmalıdır.) 

 

ÖNEMLİ NOT:  Yabancı firmaların Türkiye' de açılacak ilk şubelerinin ünvanı

"Merkez ünvanı + merkezin bulunduğu ülke + Çorlu Merkez Şubesi " şeklinde belirlenmelidir.

Örnek: X Company GMBH Merkezi Almanya Çorlu Merkez Şubesi

Merkez şubenin açılışından sonra açılan diğer şube ünvanlarında "Merkez" kelimesine yer verilmeyecektir.

 

ADRES NAKLİ

Dilekçe  (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

 

TEMSİL İLZAM

1.    Dilekçe

2.    Merkezin yetkili organının veya yetkileri bulunmak kaydıyla şube müdürü/lerinin şube yetkilisi ile ilgili kararı ( aslı ve çevirisi yapılmış iki nüshası, bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye'deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)

3.    Şube temsilcisinin şube unvanı ile düzenlenen onaylı imza beyannamesi ( Mersis talep numarası ve nüfus cüzdan aslı  ile herhangi bir Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne müracaat edildiğinde hazırlanabilecektir.)

4.    Şube yetkilisi TC uyruklu ise T.C. Kimlik dökümü yabancı uyruklu ise  tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti. (3 adet ) ve vergi numarası dökümü

5.   Şube yetkilisi TC uyruklu ise nüfus cüzdan sureti, ikametgah belgesi ( 2 adet asıl )

6.    Şube yetkilisinin görevi kabul ettiğine dair imzaları noter onaylı belge

 

TASFİYEYE GİRİŞ

1.    Ticaret Sicil Müdürlüğü Dilekçe

2.   Oda kaydının silinmesi ile ilgili dilekçe

3.    Merkezin yetkili organının tasfiyeye girişe ilişkin kararı ( aslı ve çevirisi yapılmış iki nüshası, bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye'deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)

4.    Tasfiye memurunun tasfiye halinde şube unvanı ile düzenlenen imza beyannamesi  (Mersis talep numarası ve nüfus cüzdan aslı  ile herhangi bir Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne müracaat edildiğinde hazırlanabilecektir.)

 

5.    Tasfiye memurunun TC kimlik numarası dökümü

6.    Tasfiye memurunun görevi kabul ettiğine dair imzaları noter onaylı belge

  • Tasfiyeye girişin tescili sonrasında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde alacaklılara çağrıya ait ilanın yapılması gereklidir. Bu yapılmadığı takdirde tasfiye süresinin uzaması durumu ortaya çıkmaktadır. Müdürlüğümüzde bulunan ilan formları şirket kaşesi ve tasfiye memurunun imzası ile ilana verilmelidir.

7.   Tasfiye bilançosu, tasfiye bilançosunun damga vergisi makbuzu 

TASFİYE SONU

Merkezin yetkili organının tasfiye bilançosunun kabulüne dair kararı alacaklıları 3.defa davetten itibaren 1 yıl sonra toplanabilir.

1.    Dilekçe

2.    Merkezin yetkili organının tasfiye bilançosunun kabulüne dair karar ( aslı ve çevirisi yapılmış iki nüshası, bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye'deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)

3.   Şirket ortakları adına düzenlenmiş sigortalı işten ayrılış bildirgesi ( 2şer adet )

4.    Merkezin yetkili organı tarafından onaylanmış, karar tarihi itibariyle düzenlenmiş, tasfiye halinde şube kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmış son ve kati bilanço (Tasfiye Sonu Beyanı ) (2 nüsha)

BİZE ULAŞIN Zafer Mahallesi Şehitler Cad. No:6 Çorlu Tekirdağ - Türkiye PK59850
TELEFON 0850 305 59 59
FAKS +90 282 651 35 10
E-POSTA corlutso@corlutso.org.tr
Duyurular Kurumsal Doküman Arşivi Firma Rehberi Üye Girişi Bize Ulaşın

Mail Listemize Katılın

Yandaki formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.