ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE
2021 YILI TİCARET SİCİLİ HARÇLARI VE İLAN ÜCRETLERİ
(29 Aralık 2020 Tarih ve 31349 Sayılı Resmî Gazete)
LİMİTED VE ANONİM ŞİRKET
Kuruluş (Kuruluş işlemleri harçtan istisnadır) (Defter tasdik ücreti + Kuruluş tasdik ücreti=420 TL)
+ İlan  ücreti (1 kelimesi 0,35 TL)
Şube Açılışı 2.861,40 TL + Temsilci Harcı + Sicil Tastiknamesi Harcı
+ İlan  ücreti
Değişiklik 696,00 TL + İlan ücreti
Temsilci 696,00 TL + İlan ücreti
Kayıt Silme 219,20 TL + İlan ücreti
Merkez Nakli (Çorlu'ya gelen) 2.861,40 TL +Temsilci Harcı+ Sicil Tastiknamesi Harcı + İlan ücreti
GERÇEK KİŞİ (ŞAHIS FİRMASI)
Kuruluş 442,50 TL + Sicil Tastiknamesi Harcı + Kuruluş tasdik ücreti +  İlan ücreti
Şube Açılışı 442,50 TL + Sicil Tastiknamesi Harcı + İlan ücreti
Değişiklik  /  Temsilci 219,20 TL + İlan ücreti
Kayıt Silme 85,30 TL + İlan ücreti
Merkez Nakli (Çorlu'ya gelen) 442,50 TL + Temsilci Harcı+Sicil Tastiknamesi Harcı + İlan ücreti
ADİ KOMANDİT VE KOLLEKTİF ŞİRKET
Kuruluş 1.269,80 TL + Temsilci Harcı + Sicil Tastiknamesi Harcı
+ İlan  ücreti
Değişiklik 314,20 TL + İlan ücreti
Temsilci 314,20 TL + İlan ücreti
Kayıt Silme 123,60 TL + İlan ücreti
KOOPERATİFLER
Kuruluş Defter  tasdik ücreti + Kuruluş tasdik ücreti + İlan ücreti
Şube Açılışı 442,50 TL + Temsilci Harcı + Sicil Tastiknamesi Harcı
+ İlan  ücreti
Değişiklik 219,20 TL + İlan ücreti
Temsilci 219,20 TL + İlan ücreti
Kayıt Silme 85,30 TL + İlan ücreti
Merkez Nakli (Çorlu'ya gelen) 442,50 TL + Sicil Tastiknamesi Harcı + İlan ücreti
BELGE HARÇLARI
Merkez Nakli Belgesi 72,60 TL
Sicil Kayıt Belgesi 72,60 TL
Yetki Belgesi (Tapu) 72,60 TL
Yetki Belgesi (6102 ve Seçim) 72,60 TL
Sicil Tasdiknamesi 72,60 TL
Belge sureti 21,60 TL
İLAN ÜCRETLERİ  (04 Ocak 2021 Tarih itibari ile)
Şirket ilanları (Kelimesi) 0,77 TL  (77 kuruş)
Şirket Kuruluş ilanları (Kelimesi) 0,35 TL  (35 kuruş)
Kooperatif ilanları (Kelimesi) 0,40 TL  (40 kuruş)
Kooperatif Kuruluş ilanları (Kelimesi) 0,25 TL  (25 kuruş)
Gerçek Kişi Ticarete Başlama İlanları  (Maktuen) 100,00 TL
Ticareti Terk, Resen ve düzeltme ilanları ÜCRETSİZ
Gazete Perakende Satış Fiyatı 4,50 TL
Teknogirişim Sermaye Desteği ile Kurulan Şirketler ve Gerçek Kişiler (Kelimesi ve Beher Gazete Bedeli) 0,01 TL
NOT 1:
Alacaklılara Çağrı İlanları kelime sayısına ve firma türüne göre ücretlendirilir.
·    İlan ücreti bir defa alınıp üç defa yayımlanmaktadır.
NOT 2:
Tür değişimi, Bölünme, Birleşme, Hisse Devri, Sermaye artırmalarında Ticaret sicili harcı yerine hizmet ücreti  alınmaktadır.
                               140 TL
NOT 3:
·     Defterler ve Tasdiki (AŞ.-LTD.-KOOP.), Kuruluş tasdik ücreti          : 420,00 TL
·     Kuruluş Tasdik Ücreti (Şahıs Firması)           :   240,00 TL
·     Gerçek ve Ticari İşletme İmza                       :    120,00 TL Beyannamesi Hizmet Ücreti