ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE

Tek Pazar Programı- Turizmde Sürdürülebilir Büyüme ve Krizlere Dayanıklılığın Geliştirilmesi ile Yeşil ve Dijital Dönüşüm için KOBİ´lerin Güçlendirilmesi Çağrısı

28 Eylül 2022
SAYIN ÜYEMİZ
İlgi: KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının 27.09.2022 tarih ve 146560 sayılı yazısı
İlgide kayıtlı yazıda, Ulusal Koordinatörlüğünü yürüttüğümüz COSME Programının devamı olan Tek Pazar Programı KOBİ Bileşeninden ülkemizin etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen, Başkanlığımız tarafından Program konusunda farkındalık oluşturma, bilgilendirme ve teknik destek çalışmaları yürütülmekte, çağrıların duyurusu ve izlemesi yapılmaktadır.

Tek Pazar Programı kapsamında “ Turizmde Sürdürülebilir Büyüme ve Krizlere Dayanıklılığın Geliştirilmesi ile Yeşil ve Dijital Dönüşüm için KOBİ'lerin Güçlendirilmesi ” çağrısı yayımlanmış olup, söz konusu çağrıya ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.
KOSGEB olarak yürütücüsü olduğumuz COSME Türkiye Projesi marjında, ilgili çağrının kapsamı, başvuru kriterleri ve aktiviteleri hakkında 18 - 19 Ekim 2022 tarihlerinde çevrimiçi eğitim düzenlenecek olup, eğitime ilişkin gündem ekte iletilmektedir.
Eğitime katılım sağlayacak kişi bilgilerinin [email protected] ve [email protected] e-posta adreslerine iletilmesi gerektiği bildirilmiştir.
Bilgilerinize sunarız
Saygılarımızla
İbrahim KARAĞÖZ
Genel Sekreter