ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE

DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN KİŞİNİN

ADI-SOYADI

Özber Çetin

UNVANI

13. Meslek Komite Başkanı

DEĞERLENDİRME TARİHİ (gün/ay/yıl)

23 Ekim 2018

 

DEĞERLENDİRİLEN TOPLANTININ/ORGANİZASYONUN

ADI

Çorlu TSO 13. Meslek Komitesi

DÜZENLEYİCİSİ

Çorlu TSO 13. Meslek Komitesi

KONUSU

Sigortacılık Sektör Sorunları  ve  Çözüm Önerileri Çalıştayı

BAŞANGIÇ

TARİHİ

23/10/2018

BİTİŞ

TARİHİ

23/10/2018

SÜRESİ

3 saat

YERİ

Çorlu TSO Batı Eğitim Salonu

NİTELİĞİ

(X) ULUSAL                 

(   ) ULUSLARARASI

 

ORGANİZASYON İÇERİĞİ

     

            Odamız 13. Meslek Komitesi tarafından düzenlenen Sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin bulunması kapsamında 23 Ekim 2018 Salı günü “Sigortacılık Sektör Sorunları  ve  Çözüm Önerileri Çalıştayı” gerçekleşti.

Çalıştaya;  Odamız 13. Meslek Komitesi Başkanı Özber Çetin, Başkan Yardımcısı Alev Arslan, Komite Üyeleri; Hüseyin Ersoy, Umut Güngör, Ümit Kurtulmuş, Hüseyin Toker, Seran Bozkurt ve Sigorta Acenteleri Yetkilileri katılımda bulundular.

 

 

SONUÇ

  (X) ÇOK İYİ                          (   ) İYİ                         (    ) ORTA                               (    ) KÖTÜ

 

DEĞERLENDİRME:

            Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası 13. Meslek Komitesi olarak, Meslek Komitesi bünyesinde bulunan Sigortacılık sektöründeki meslektaşlarımız ile yapmayı planladığımız Çalıştay’ın ilkini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Amacımız aynı komite içerisinde mensubu olduğumuz meslektaşlarımızla sadece dönemsel olarak bir araya gelmek değil,  ortak sorunlarımızı belirleyip neler yapabileceğimizi konuşmak ve tartışmaktır. Amaç aynı sektör içerisindeki firmaların birbirleriyle rakip değil de birlikte hareket ederek ortak noktada buluşup sorunları çözebileceğimiz bir noktada olmamız gerekmektedir. Çalıştay’da ortaya çıkan sonuçların  katılımcıların önerileri ve çözümleriyle birlikte neler yapabiliriz bunları tartışma fırsatımız oldu.

          Sorun:

           Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin kararlarında ve yönetmelik değişikliğinde danışmanlık faaliyeti durduruldu. Danışmanlık hizmeti verilememektedir. Bankalar ve bir çok kurum PTT de dahil sigorta kesmektedir. Bu pazarda sigortacılarımız emek vererek meslek sahibi olarak bu noktaya gelindiyse emek verildiyse hiç emek vermeyenlerin hatalı poliçe kesen ve müşteriyi zora sokan bir çok kurumun bu işi yapmasını engellememiz gerekmektedir.

         Banka poliçe kesiyor. Poliçe banka tarafından yanlış kesiliyor. Sigorta gelip bakıyor eksik sigorta olduğunu görüyor. Arkasından hasarı ödemiyorlar. Müşteriler mağdur oluyor. En büyük sıkıntı işi bilmeyen insanların bu işi yapması.

           Elimizden yetkiler alındı. IP kısıtlaması getirildi. Müşterinin yanına gidildiğinde elimizdeki notebook ile hiçbir şey yapamıyoruz. E-imza almamız isteniyor. Bunların hepsi masrafa sebep oluyor. Ufak ve yeni kurulan Acenteler bu masraflardan daha çok etkilenmektedir. Yeni kurulan Acentelere Ticaret ve Sanayi Odası tarafından KOSGEB’den alabilecekleri destekler hakkında bilgi iletmeleri gerekmektedir.

        Çözüm:

        Bunu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği engelleyebilir. Bu durumu yukarıya iletebilirsek çözebiliriz. Hedefi belirleyip ilerlememiz gerekmektedir. Talepleri düzgün iletip uygun kapılar çalınmalıdır.  

       Sorun:

       Yanınızda çalıştırdığınız elemanların  veya dışarıdan kişisel bilgilere illegal yoldan ulaşmaya çalışan bazı kuruluşların Acentelerin müşteri portföyünün kişisel bilgilerine ulaşabilme riskine karşı önlemler alınmalıdır. Kişisel Verilere kesinlikle sahip çıkılmalıdır.

        Çözüm:

        Etik kurallar çerçevesinde Başbakanlık nezdinde kurulan Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili Ankara’da bir Genel Müdürlük var. Kişisel Verilerin Korunması kapsamında herhangi bir bilginiz veya verinizin bir başkası tarafından kullanıldığı tespit edildiğinde ve şikayet edildiğinde cezai  yaptırımlar uygulanmaktadır. Bizler bu tarz yaptırımlara geçmezsek  şikayet mekanizmasını uygulamazsak bazı kişiler bizlerin verilerini kullanmaya devam edecekler. Böyle bir tespit yapıldığında bu konunu üst mercilere iletilmesi gerekmektedir.     

        Sorun:

       Sektörde uygulanan farklı fiyat politikaları, Banka satışları kaynaklı rekabet, Düşük Komisyon gelirleri, İnternet satışlı kaynaklı rekabet, Artan maliyetler, Civarda bulunan Acentelerin çokluğu, Müşterilerin sigorta konusunda bilgi eksikliği, Sektörün itibarının düşük algılanması, Yasal ve hukuki düzenlemelere adaptasyon sağlamak, Bölgesel sosyo ekonomik gelişmişlik seviyesi,  Marmara Bölgesinde  banka satış kaynaklı sorunlar, Kalifiye işgücü eksikliği, Teknolojik altyapı eksikliği, Bankalar pastayı büyütmektedir. Sağlık, Kasko ve Ferdi kaza almaktadırlar. Olmayan bir pazarı oluşturmaktadırlar. Haksız rekabet ve güven eksikliğinin önüne geçilmelidir.

       Çözüm:

      Çalıştay’da sektörün giderek artan sigorta maliyetleri konusu detaylı olarak irdelenmiş ve sektöre menfaat sağlayacak iyileştirmelerin bir an evvel hayata geçirilmesi yönünde görüş alışverişinde bulunulmuştur.  Yatırımın Çorlu’da yapılması hizmetin Çorlu’dan karşılanması, 2019 Ocak ayı içerisinde  ikinci Çalıştayın yapılması ve Çorlu sigortacı profesyonellerinin Çorlu TSO’da tek yumruk olması konusunda fikir birliğine varıldı. 

          Sorun:

          Sektörde operasyonel giderler çok yüksek. Bir elemanın maliyeti asgari olarak 3.000-3.500 TL dir. Kira giderleri de olmak üzere Acentelerin üzerinde ciddi bir yük var. Her Acentenin de kendine göre bir portföyü var. Hasar takibi konusunda yetersiz kalıyoruz. Bunun için de bir istihdam yapılması gerekiyor.

          Satışta pastayı büyütmekle  ilgili de geride  kalıyoruz. Çorlu’da Bankaların payını nasıl daha çok ele geçirebiliriz, dijitalle ilgili nasıl bir platform oluşturabiliriz ve nasıl adapte olabiliriz konuları önem taşımaktadır

         Çözüm: .

         Bizlerin birleşip güç olması gerekiyor. Eğer birleşmezsek yok olmayla karşı karşıya kalabiliriz. Bunlar gerçekleşirse etik değerler ortaya çıkacaktır. Bunun için de Çorlu Sigortacılar Platformu’nun oluşturulması gerekmektedir. Kurmayı planladığımız bu platformu geliştirelim. Bir araya gelerek giderek büyüyebiliriz.

         Sorun:

         Büyük Sanayi kuruluşları sigorta hizmetlerini İstanbul’a yakınlığımızdan dolayı İstanbul’da karşılamaktadır. Sigorta Acentelerinin sanayicilere yakın olması gerekmektedir.

        Çözüm:

       Sigorta ihtiyaçlarının ilçemizden karşılanması amacıyla; Sanayici ve işverenlere tavsiye niteliğinde, Çorlu TSO’ya kayıtlı tüm sigorta acentelerinin iletişim bilgilerinin  gönderilmesi hususu ele alındı.

         Sorun:

          Türkiye’de sigorta konusunda 30 – 40  tane aktör var. Bu sigorta şirketlerinin kendisi de haksız rekabet, Sigorta Acentesi olabilme yetisi  konusunda potansiyel sıkıntılara yol açmaktadır.

          Çözüm:

           Bunun için basını kullanmamız gerekmektedir. Basını kullanabilecek bir konu bulmamız lazım. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni  ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası’nı incitmeyecek bir üst başlık belirlemeliyiz. Basına konu olabilecek bir serzenişimizi ortaya koyup dikkat çekmeliyiz. Bunu gerçekleştirebilecek vizyondayız. Bu büyük aktörlerin ve şirketlerin de dikkatini çekebilecek bir konu üzerinde yoğunlaşıp buna göre bir yol almalıyız.

             Sorun:

               İstanbul Ticaret Odası’ndan alınan bilgiye göre; Odamız faaliyeti sigorta acenteliği olmayan, ancak sigorta acentesi gibi poliçe pazarlaması ve satışı yapan  firmalara yönelik yapılan denetimler sonucu TOBB’a sunulmaktadır. İllegal olarak sigorta acenteliği faaliyeti yapan firmaların adres ve fotoğraflarını içeren dilekçenin iletilmesi hususu söz konusudur.

               Çözüm:

             Bizlerde bu uygulamayı gerçekleştirmeliyiz. Bildiğiniz varsa mutlaka Odamıza iletiniz. Bizler de bu verileri ilgili yere iletebilmeliyiz.

EKONOMİK ARAŞTIRMA VE İSTATİSTİKLER