ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE
 • Üyelerin Oda kayıt işlemleri
 • Üyelerin Oda terkin işlemleri
 • Kayıtlı Üyelere belgelerin düzenlenmesi(Faaliyet Belgesi,Oda Sicil Kayıt Sureti,İhale Belgesi,Ticari İkametgah Belgesi,İmza Onay Belgesi vb.) 
 • Üye kayıtları ile ilgili değişiklik işlemleri
 • Üye firmaların Nace Kodu değişikliği işlemleri
 • Üyelerimiz ile ilgili Bağ-Kur formlarının doldurulması
 • Kayıtlı Üyelerimiz ile ilgili İstatistiki bilgilerin verilmesi
 • Üye firmaların iletişim bilgilerini içeren listelerin verilmesi
 • Meclis üyelerimiz için Silah Ruhsat işlemleri belgesi
 • Muhtelif Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Üyelikle ilgili yazışmalar
 • Odamız Organ Seçimleri ile ilgili işlemler
 • Azami Fiyat Tarifeleri
 • Sigorta Acenteleri Levha kayıt işlemleri.

 

Beyannameler

Gerçek Kişi Beyannamesi 

Tüzel Kişi Beyannamesi

 

Dilekçeler

Oda Kayıt Dilekçesi

Askı Dilekçesi

İhale Dilekçesi

Nace Kodu Değişikliği Dilekçesi

Nace Kodu İlave Dilekçesi

Üye Listesi Talep Dilekçesi

 

Sigortacılık Levha Kayıt

Acente Başvuru Dilekçesi

Fiziki Şartlar Tetkik Raporu Dilekçesi

Gerçek Kişi Sigorta Acenteleri İçin İstenen Belgeler

Fiziki Şartlar Tetkik Raporu Dilekçesi (Odaya)

Sigorta Acenteleri Değişiklik Bildirim Dilekçesi (Odaya)

Sigorta Uygunluk Belgesi Başvurusu (Odaya)

Sigorta Eksperleri İçin İstenilen Belgeler

Tüzel Kişi Sigorta Acenteleri İçin İstenen Belgeler

Ek1 Acente Taahhütname

Ek2 Acente Taahhütname

Ek3 Acente Bilgi Formu

 

HİZMETLER