ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE

Başvurulan Kurum:  KOSGEB – Meslek Kuruluşu Destek Programı

Başvuru Tarihi: 28 Şubat 2017

Proje Başlangıç Tarihi: 09 Mayıs 2017

Proje Süresi : 12 ay

Hibe Miktarı : 39.750,00 TL

Kullanılan Hibe Miktarı : 19.875,00 TL

Proje Amacı :
ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI OLARAK ÜYELERİMİZİN MEVCUT DURUMLARI HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMAK VE EKSİKLİKLERİNİ GİDEREBİLMEK VE REKABET GÜÇLERİNİN ARTMASINA KATKI SAĞLAMAK ÖNEMLİ GÖREVLERİMİZDENDİR. ODAMIZ 2014-2017 STRATEJİK PLANI DAHİLİNDE ÜYELERİMİZİN ARAŞTIRMA - GELİŞTİRME KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ HUSUSU BİZİM İÇİN ÖNEM ARZ ETMİŞTİR. BU DOĞRULTUDA ÇORLU’DA AR-GE VE İNOVASYON VE YENİLİKÇİLİK KÜLTÜRÜ ALANLARINDA KURUMSAL ALTYAPI VE KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİNE KATKI SAĞLAYARAK UZUN VADEDE DE BÖLGE EKONOMİSİNİN GELİŞİMİNİ SAĞLAMAKTIR. AYRICA ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASINA KAYITLI ÜYE KOBİ'LERİN AR-GE, İNOVASYON  VE DIŞ TİCARET KAPASİTESİNİN GÜÇLENMESİNE KATKIDA BULUNMAKTIR. BÖYLECE ORTA VADEDE BÖLGEDE YENİLİKÇİ KÜLTÜRÜNÜN GELİŞİMİ SAĞLANACAKTIR.

Ana Faaliyetler :

-ÇORLU BÖLGESEL AR-GE VE İNOVASYON ANALİZİNİN YAPILMASI
-PROJEDE ÖNGÖRÜLEN EĞİTİMLERİN PLAN VE PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI VE EĞİTİMLERİN VERİLMESİ
-AR-GE BİRİMİ KURULMASI VE PERSONEL İSTİHDAM EDİLMESİ
-AR-GE BİRİMİ PERSONELİNİN FİRMALARI YERİNDE ZİYARET ETMESİ VE TEKNİK DESTEK SAĞLAMASI
- DIŞ TİCARET İSTİHBARAT OFİSİNİN ODAMIZDA AR-GE SERVİSİMİZDE YER VERİLMESİ VE MARKA PATENT BİLGİ VE DOKÜMAN BİRİMİ İLE ENTEGRE ÇALIŞMASI
-AR-GE PERSONELİNİN KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ (KÜSİ) İŞBİRLİĞİ İLE FİRMA ZİYARETLERİNDE BULUNMASI.
-ÇORLU BÖLGESEL AR-GE VE İNOVASYON ANALİZ RAPORU BROŞÜRLERİNİN BASILMASI VE DAĞITIMI
-BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ , KOSGEB VE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, AKADEMİK DANIŞMAN VE ÜYELERİN KATİLİMİ İLE ORTAK AKIL TOPLANTISI DÜZENLENMESİ.

Beklenen Sonuçlar :

-KAPASİTE RAPORU OLAN VE AYNI ZAMANDA ÜRETİM YAPAN 765 KOBİ NİTELİĞİNDEKİ FİRMAMIZA AR-GE VE İNOVASYON VE MARKA/PATENT KONULARINDA MEVCUT KAPASİTEYİ BELİRLEMEK VE BEKLENTİLERİ ÖLÇMEK İÇİN GENİŞ KAPSAMLI BİR ANKET UYGULANACAKTIR.
-ANKET SONUCUNDA HİZMET SAĞLAYICI TARAFINDAN RAPOR OLUŞTURULACAK. İLGİLİ RAPOR BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI YAPILARAK TÜM ÜYELERİMİZE DAĞITILACAKTIR.
-AR-GE BİRİMİ KURULARAK ODAMIZDA 1 PERSONELİN İSTİHDAMI SAĞLANACAKTIR.
-İLGİLİ PERSONEL; AR-GE VE İNOVASYON VE MARKA/PATENT VE DIŞ TİCARET KONULARINDA ÜYELERİMİZE İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA TEKNİK DESTEK OLACAK, ANKET ANALİZİ VE RAPORUNA GÖRE AR-GE VE İNOVASYON KAPASİTESİ DÜŞÜK AMA UYGULAMA POTANSİYELİ YÜKSEK FİRMALARA PROJE DAHİLİNDE ZİYARETLER YAPACAKTIR.
-ODAMIZ ÜYELERİNİN TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA AYRICA EKONOMİK BİLGİLERİN, İŞSİZLİK VB. VERİLERİNİN ARAŞTIRMASINI YAPACAKTIR.
-SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR YAPARAK ÜYELERİMİZE SUNACAK VE YAPILAN ANKET ÇALIŞMASININ SONUÇLARI DOĞRULTUSUNDA ÜYELERİMİZİN İHTİYAÇLARI BELİRLENEREK GEREKLİ EĞİTİMLERİN/DANIŞMANLIĞIN ALINMASINI SAĞLAYACAKTIR.
-AR-GE BİRİM PERSONELİMİZ; AR-GE VE İNOVASYON, MARKA/PATENT KONULARINDA ÜYELERİMİZE VE ÖZELLİKLE EĞİTİME KATILAN FİRMALARA İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA TEKNİK DESTEK VERECEKTİR.
-BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ, KOSGEB VE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBİRLİĞİNDE ORTAK AKIL TOPLANTISI YAPILARAK BÖLGEDEKİ KOBİ’LERİN AR¬GE VE İNOVASYON, MARKA VE PATENT KONULARINDA BİLGİLENDİRİLMELERİ AMAÇLANMIŞTIR.
-TRAKYA KALKINMA AJANSI İLE YAPTIĞIMIZ GÖRÜŞMELER ÇERÇEVESİNDE DIŞ TİCARET İSTİHBARAT OFİSİNİN ODAMIZDA AR-GE SERVİSİMİZDE YER VERİLMESİ VE MARKA PATENT BİLGİ VE DOKÜMAN BİRİMİNİN ODAMIZDA KURULMASI.
-AR-GE İNOVASYON, MARKA/PATENT VE DIŞ TİCARET ANALİZ SONUÇLARINA GÖRE ÜYELERİN İHRACAT KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA TÜRK EXİMBANK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ODA HİZMET BİNASINDA GÖREVE BAŞLAYACAKTIR.
-2017 YILI ÇORLU EKONOMİK RAPORU HAZIRLANACAKTIR.
AR-GE ve İnovasyon Eğitimi, 10-11 Ağustos 2017

AR-GE ve İnovasyon Eğitimi, 01-02 Şubat 2018

Marka – Patent Eğitimi, 22 Eylül 2017

Marka – Patent Eğitimi, 12 Ocak 2018

21 Kasım 2017 Tekirdağ Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal, KOSGEB Tekirdağ- Çorlu Müdürü Tolga Erkan ve NKÜ Teknopark A.Ş. Teknoloji Transfer Ofisi Uzmanı Gamze Acar’ ın katılımı ve bilgilendirme sunumları ile “Ortak Akıl Toplantısı” gerçekleştirilmiştir.