ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE

Oda üyesi firmaların başvuruları halinde çeşitli resmi-özel kurum ve kuruluşlara ibraz edilmek üzere ücretsiz Faaliyet Belgesi verilmektedir. Faaliyet Belgesinde firmanın ünvanı, iş konusu, sermayesi, Ticaret ve Oda sicil numarası, kayıt tarihi ve hangi makama ibraz edileceği belirtilmektedir.

HİZMETLER