ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE

Sanayi Odalarına kaydolarak sanayi kuruluşu niteliği kazanan özel veya tüzel kişiliklerin irtibat bilgilerini, üretim konularını ve yıllık üretim kapasitelerini, teknolojilerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, sermaye ve istihdam bilgilerini ve benzeri konuları içeren, kuruluşun kimlik kartı niteliğindeki kapasite raporlarını Çorlu TSO organizasyon yapısı içerisinde,Kapasite Servisi düzenlemektedir.

Kapasite Servisi tarafından görevlendirilen ekspertiz heyetleri ile firma işyerinde yapılan inceleme ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda düzenlenen kapasite raporları, prosedür gereğince Odalarca elektronik ortamda hazırlandıktan sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) onayını almak zorundadır.

Kapasite raporlarının yanıltıcı veya haksız rekabete neden olabilecek bilgiler içermemesi büyük önem taşıdığından, hesaplamalarda TOBB tarafından belirlenen kriterler ve hesaplama yöntemleri esas alınmaktadır.

Kapasite Servisi tarafından kapasite raporlarında yer alan ürünler ile makine ve tüketim kalemleri TÜİK ve TOBB tarafından belirlenmiş kodlama sınıflamasına göre kodlanmaktadır. Ürünlerin kodlanmasında PRODTR 2010, makine ve tüketim kalemlerinin kodlanmasında ise CPA 2008 sınıflama sistemi kullanılmaktadır.

Kapasite raporu başvurusunda bulunmak için Çorlu TSO'ya üye olmak zorunludur. 


Bilgi İçin:

Erdinç ORUÇ/ Kapasite Servis Sorumlusu  

Tel: 0282 651 10 96 – Dahili-161

E-posta: [email protected]

Leyla KARAMANOĞLU/Kapasite Servis Görevlisi

Tel: 0282 651 10 96 – Dahili-162

E-posta: [email protected]

HİZMETLER