ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE

Çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitime ilişkin esasları düzenleyen 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca, odalara üye iş yerlerini ve bu iş yerlerinde çalışan çırakların Mesleki Eğitim Merkezlerine devam etmeleri gerekmektedir. 

Çıraklık sözleşmeleri, Çıraklık eğitim merkezlerinden temin edilir. İlgili tarafından her çırak için 4 adet sözleşme doldurulduktan sonra, odamız tarafından tasdik edilir. Mesleki eğitim merkezlerine onay yaptırıldıktan sonra, sözleşmenin bir adedi odamıza, çırağın dosyası ile birlikte odamıza geri getirilir. 

Kalan üç adet sözleşmenin biri velide, diğeri işverende, üçüncüsü ise, çıraklık eğitim merkezinde kalır. 

3308 sayılı yasaya uygun olarak düzenlenen kalfalık ve ustalık belgeleri de odamız tarafından onaylanmaktadır. Kalfalık ve ustalık belgeleri formu Mesleki Eğitim Merkezi' nden temin edilir.

HİZMETLER