ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE

Üyelerin müracaatlarına istinaden ihracat, ithalat, gümrük, vergi ve teşvik mevzuatlarının uygulanmasında ilgili kurumlarca aranmakta olan hususlara yönelik incelemeler ile kamu kurumlarından Çorlu TSO'ya intikal eden araştırma ve inceleme konularını karşılamak üzere Oda içi ve Oda dışı eksperler (mühendis) ile Şube çalışanlarından görevlendirilen raportör katılımıyla oluşturulan ekspertiz heyeti aracılığıyla firma işyerinde, gümrük sahalarında tetkikte bulunmak ve konu ile ilgili belgeler üzerinde inceleme yapmak suretiyle düzenlenen raporlardır.

Fiili Sarfiyat Belgesi Onayı 

Gümrük Ekspertizi (Model Yılı)

Gümrük Ekspertizi (Arıza Süre Tespiti)

Mücbir Sebep Belgeleri (Makine Arızası, Tabii Afet)

Su İhtiyaç Belgesi

Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapatılması ile İlgili Ekspertiz Raporu


Bilgi İçin:

Erdinç ORUÇ/ Kapasite Servis Sorumlusu  

Tel: 0282 651 10 96 – Dahili-161

E-posta: [email protected]

Leyla KARAMANOĞLU/Kapasite Servis Görevlisi

Tel: 0282 651 10 96 – Dahili-162

E-posta: [email protected]

HİZMETLER