ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE

Sanayi Amaçlı Kullanılan Yeraltı Suları

16 Eylül 2013
Sanayi Amaçlı Kullanılan Yeraltı Suları

                                                                                                                                Tarih     :16/09/2013

                                                                                                                                Sayı       : 9703

                SAYIN ÜYEMİZ

            İlgi: TOBB'nin 09.09.2013 tarihli ve 0512/18892 sayılı yazısı

            İlgi kayıtlı yazıda, 01/03/2013 tarih ve 28574 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 167 sayılı Yeraltı suları Hakkında Kanunda yapılan değişiklik ile sanayi maksatlı kullanılan kuyulara Kanunun yayınlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde ölçüm sistemi kurulması gerektiği, bir yıl içerisinde ölçüm sistemi kurulmayan kuyuların kullanma belgelerinin iptal edilerek kuyuların kapatılacağı hükmünün yer aldığı belirtilmektedir.

           Bilgilerinize sunarız.

           Saygılarımızla,

             İbrahim KARAĞÖZ

            Genel Sekreter