ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE

TET Ar-Ge Proje Pazarı

3 Ekim 2013
TET Ar-Ge Proje Pazarı

                                                                                                                                Tarih     :03/10/2013

                                                                                                                                Sayı       : 10289

                 SAYIN ÜYEMİZ

            İlgi: İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin 10.09.2013 tarihli ve TİM.İMMİB.GSK.ELK.2013/463-17383 sayılı yazısı

            İlgi kayıtlı yazıda, İstanbul Elektrik-Elektronik, Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliğince Elektrik, Elektronik ve Bilişim sektörlerinde yüksek katma değerli üretim yapılabilmesi, ihracatın sürdürülebilir kılınması ve Üniversite - Sanayi İşbirliği kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen i. TET AR-GE Proje Pazarı 22 Mart 2013 tarihinde Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilmiştir.

            "Proje Baharı" olarak da adlandırdığımız 2. TET AR-GE Proje Pazarı'nda üniversiteler, teknoparklar, girişimciler ve sanayiciler Türkiye ekonomisine katma değer sağlayacak farklı kategorilerdeki projeleri ile ortak bir platformda bir araya gelmişlerdir. Etkinlik, Michigan State Üniversitesi ve EUREKA'nm iş birliğiyle, uluslararası nitelik kazanmıştır. Danışma Kurulunda sektörün önde gelenlerinin yer aldığı Proje Pazarı'nda toplam 250 proje başvurusu gerçekleşmiş olup, yapılan değerlendirme sonucunda 80 proje etkinlikte sergilenmeye hak kazanmıştır. Söz konusu etkinlikte sanayiciler proje sahipleri ile ikili görüşmelerde bulunarak kendilerine en uygun projeleri tanıma fırsatı yakalamışlardır. Yarışmaya katılan projeler arasından başarılı bulunan 6 projeye toplamda 130.000 TL ödül verilmiştir.

           Etkinlik günü düzenlenen panellerde "Enerji Verimliliği", "Üniversite Sanayi İşbirliği" ve "Uluslararası AR-GE İşbirlikleri" konulan sektörün önde gelenleri tarafından işlenmiştir. Paneller sonrası dünyada otorite olarak kabul edilen fütürist yazar Rohit Talwar, "Gelecek Teknolojiler ve Gelişmekte Olan Ülkelerde İnovasyon" konulu konferans vermiştir.

           26 Mart 2014 tarihinde üçüncüsünü gerçekleştirmeyi planladığımız, katma değer yaratacak yenilikçi projelerin işbirliği imkanlarına kavuşabileceği "TET AR-GE Proje Pazarı" etkinliğinde sunulmak üzere,

Elektrik, Elektronik ve Bilişim sektörlerinde

-                     Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uygulamaları (ICT)

-                     Enerji Üretim, İletim ve Dağıtımına Yönelik Uygulamalar

-                     Çevre ve Enerji Verimliliği Uygulamaları

-                     Diğer

olmak üzere 4 kategoride proje başvuruları alınacaktır.

          TET AR-GE Proje Pazarı'na katılmaya hak kazanan proje sahipleri istedikleri takdirde ödül kategorisinde de değerlendirmeye alınacaklardır. Başvuran projeler arasından Ödül Kurulu tarafından başarılı bulunan projeler aşağıdaki miktarlarda ödüllendirilecek olup, derecelendirme kategoriler bazında yapılacaktır.

Her Kategori İçin:

1.'lik ödülü:20.000TL

2.'lik ödülü: 10.000 TL

3.'lük ödülü: 7.500 TL

            Son başvuru tarihi 14.02.2014 saat 17.00 olan proje başvurulan www.tetprojepazari.org adresinden gerçekleştirilebilecektir.

           Bilgilerinize sunarız.

           Saygılarımızla,

            İbrahim KARAĞÖZ

           Genel Sekreter