ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE

Mahalli Çevre Kurulu

27 Eylül 2013
Mahalli Çevre Kurulu

                                                                                                                                Tarih     :27/09/2013

                                                                                                                                Sayı       : 10120

                 SAYIN ÜYEMİZ

             İlgi: Tekirdağ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 19.09.2013 tarihli ve 13070673/014670 sayılı yazısı

             İlgi kayıtlı yazıda, Tekirdağ Mahalli Çevre Kurulu'nun 02.09.2013 tarihinde almış olduğu yazı ekte tarafınıza sunulmaktadır.

             Bilgilerinize sunarız.

             Saygılarımızla,

             İbrahim KARAĞÖZ

             Genel Sekreter