ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği Hk

12 Ocak 2022

 

SAYIN ÜYEMİZ

             

İlgi: TOBB’nin 06.01.2022 tarihli ve E-34221550-250-170 sayılı yazısı

 

İlgi kayıtlı yazıda, TOBB, ticaretin kolaylaştırılması kapsamında Lojistik sektörü açısından birçok taşıma modunun bir arada kullanılması, taşımacılıkta uygulanan prosedürlerin kolaylaştırılması, sektörün ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesinin alınmasına ilişkin usullerin kolaylaştırılması hedefi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile görüşmelerde bulunarak, söz konusu belgenin alımı hususundaki iş ve işlemlerin kolaylaştırılmasını talep etmişti.

TOBB TIR Komitesince değerlendirilen ve Bakanlık yetkililerine iletilen talebimiz üzerine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliğinde 30.12.2021 tarihinde yeni bir değişiklik yapılarak, Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine göre daha önce yetki belgesi almış olan gerçek ve tüzel kişiler için indirimli ücretlerle taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi alınmasına imkan sağlanmıştır.

Bu kapsamda; Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine göre daha önce yetki belgesi almış olan ve yetki belgesi geçerlilik süresi;

- 10 yıl ve daha uzun olanlar için %70 indirim,

- 5 yıl ile 10 yıldan uzun olanlar için %60 indirim,

- 5 yıl ve daha az olanlar için de %50 indirim uygulanacaktır.

İndirim, Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre adlarına C2, C3, G1, G2, G3, H1, H2, K1, K3, L1, L2, M1, M2, N1, N2, P1 veya P2 yetki belgesi düzenlenen ve söz konusu yetki belgesi geçerli olan gerçek veya tüzel kişileri kapsayacak olup, yetki belgesi sahiplerinin taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi almak üzere 60 gün içerisinde ilgili Bakanlığa müracaatta bulunması ve işlemlerini bu süre içerisinde tamamlaması gerekecektir

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

İbrahim KARAĞÖZ

Genel Sekreter