ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE

Gürcistan´ın Transit ve Re-Eksport Taşımacılıkta Aldığı Ücretlerde Artış

24 Haziran 2022

SAYIN ÜYEMİZ

 

             

İlgi: TOBB’nin 23.06.2022 tarihli ve E-34221550-250-6479  sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Tiflis Ticaret Müşavirlikleri tarafından, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başlamasının ardından karayolu yük taşımacılığında Gürcistan güzergahına olan talebin arttığı; bu yoğunluk nedeniyle Gürcü Gümrük İdaresinin personel sayısında artışa giderek yaşanan birikmeler ve uzun TIR kuyruklarının eritilmesi yönünde çaba sarf ettiği, Kırmızı Köprü sınır kapısı gibi belirli noktalarda biriken uzun kuyrukların eritildiği, diğer noktalarda ise yoğunluğun hafifletildiğinin bildirildiği belirtilmektedir.

Gürcistan'da yaşanan transit yoğunlukla birlikte TIR parklarından günlük alınan ücretin 15 Mayıs 2022 tarihinden itibaren 30 GEL'den 80 GEL'e yükseltildiği, Gürcistan'ı transit ve re-eksport taşımacılıkta kullanacak yük taşıtlarından alınan 200 GEL'lik geçiş ücretinin de resmi gazetede yayımlanan kararla 20 Haziran 2022 tarihinden itibaren 350 GEL olarak uygulanacağı bildirilmektedir (https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5487605?publication=0)

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

İbrahim KARAĞÖZ

Genel Sekreter