ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE

Hurda Alım Fiyatları

26 Eylül 2022
SAYIN ÜYEMİZ
İlgi: TOBB'nin 23.09.2022 tarih ve 9377 sayılı yazısı
İlgide kayıtlı yazıda, Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.'nin Birliğimize iletmiş olduğu ekli yazıda; Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. tarafından alınacak ihtiyaç fazlası ve kullanım dışı bırakılan veya niteliğini kaybetmiş olan her türlü taşıt, makine ve teçhizat ile tehlikeli veya tehlikesiz metal/metal bileşim atıkları, ekonomik değer taşıyan metal dışı (evsel nitelikte olmayan) mal ve malzemelerin fiyat değerlerini içeren 2022 Yılı II. Altı Aylık Dönem Hurda Malzeme ve Madeni Talaş Alım Fiyatları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlendiği, 2022 Yılı I. Altı Aylık Dönem Hurda Malzeme ve Madeni Talaş Alım Fiyatlarına göre ortalama yaklaşık %40 oranında artırıldığı ifade edilmektedir.
Bilgilerinize sunarız
Saygılarımızla
İbrahim KARAĞÖZ
Genel Sekreter