ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi ve İç Tetkik Eğitimi

27 Ocak 2023
SAYIN ÜYEMİZ

Odamız ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde gerçekleştireceğimiz ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi ile KOBİ’lerin çalışma ortamı risklerini düşürmek, çalışanların can güvenliğini artırmak, daha güvenilir çalışma koşulları oluşturmak, zararla sonuçlanabilecek olası tehlikelerin önceden tespiti ve gerekli önlemlerin alınması hedeflenmektedir.

 

Yer: Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası

 Eğitim Tarihi: 1-2-3 Şubat 2023

 Eğitmen: Levent DEMİRCİ

 Başvuru: Eğitim başvuruları 16 Ocak 2023 tarihinde alınmaya başlanacak ve 30 Ocak 2023 tarihine kadar kabul edilecektir. Başvurular kontenjan dolana kadar alınacaktır.

 Katılımcı: Eğitim kontenjanı 15 kişi olarak belirlenmiş olup, her firmadan bir katılımcı ile sınırlıdır.

Sertifika: Eğitimin tamamına katılan ve eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara “ISO 45001 Eğitim Sertifikası”, başarılı olamayanlara “katılımcı sertifikası” verilecektir. Sertifikalar, katılımcıların başvuru yaptıkları adreslerine gönderilecektir. Trakya Verimlilik Platformu Eğitim Katılım Belgesi ise katılımcıların başvuru yaptıkları e-posta adreslerine dijital olarak gönderilecektir.

Önemli Not: Eğitimlerimiz, İmalat Sanayi’nde faaliyet gösteren KOBİ'lere yöneliktir. (Avrupa Birliği KOBİ tanımına göre 250 kişiden az çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 400 milyon lirayı aşmayan işletmeler KOBİ olarak tanımlanmaktadır.)

 

Program

 

1.Gün

10:00 – 10:15        Tanışma

 • Açılış konuşması
 • Tanışma ve program hedeflerinin katılımcılara aktarılması

10:15 – 10:45         Standart Maddeleri

 • Kapsam
 • Bağlayıcı atıflar
 • Terimler ve tanımlar

10:45 – 11:00                   Çay / Kahve Arası

11:00 – 12:00          Kuruluşun Bağlamı

 • Kuruluş ve bağlamının anlaşılması
 • Çalışanlar ve diğer ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması
 • İSG yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi
 • İSG yönetim sistemi

12:00 – 13:00                   Öğle Yemeği ve Ara

13:00 – 14:15          Liderlik ve çalışan katılımı

 • Liderlik ve taahhüt
 • İSG politikası
 • Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar
 • Çalışanların görüşlerinin alınması ve çalışanların katılımı

14:15 – 14:30                   Çay / Kahve Arası

14:30 – 15:15          Planlama

 • Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri

Ø  Genel

Ø  Tehlike tanımlaması, risk ve fırsatları değerlendirme

Ø  Yasal şartlar ve diğer şartların belirlenmesi

Ø  Planlama faaliyeti

 • İSG hedefleri ve bunlara erişmek için planlama

2.Gün

10:00 – 10:45          Destek

 • Kaynaklar
 • Yetkinlik
 • Farkındalık
 • İletişim

Ø  Genel

Ø  İç iletişim

Ø  Dış iletişim

 • Dokümante edilmiş bilgi

10:45 – 11:00                   Çay / Kahve Arası

11:00 – 12:00          Operasyon

 • Operasyonel planlama ve kontrol

Ø  Genel

Ø  Tehlikeleri ortadan kaldırma ve İSG risklerini azaltma

Ø  Değişim yönetimi

Ø  Satın alma

•          Genel

•          Yükleniciler

•          Dışarıya yaptırma

 • Acil duruma hazır olma ve müdahale

12:00 – 13:00                   Öğle Yemeği ve Ara

13:00 – 14:15          Performans değerlendirme

 • İzleme, ölçüm, analiz ve performans değerlendirme

Ø  Genel

Ø  Uygunluğun değerlendirilmesi

 • Tanımlama ve izlenebilirlik
 • Müşteri veya dış tedarikçiye ait mülkiyet
 • Muhafaza
 • Teslimat sonrası faaliyetler
 • Değişikliklerin kontrolü
 • Ürünlerin ve hizmetlerin piyasaya sunumu
 • Uygun olmayan çıktının kontrolü

14:15 – 14:30                   Çay / Kahve Arası

14:30 – 15:15          Performans Değerlendirme                              

 • İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme

Ø  Genel

Ø  Uygunluğun değerlendirilmesi

 • İç tetkik
 • Yönetimin gözden geçirmesi

İyileştirme

 • Genel         
 • Olay, ugunsuzluk ve düzeltici faaliyet
 • Sürekli iyileştirme

3.Gün

10:00 – 11:00         Tetkik

 • Tetkik tanımı
 • Tetkik kriterleri
 • Tetkik delili
 • Tetkik bulguları
 • Tetkik ekibi
 • Tetkik planı
 • Tetkike hazırlık
 • Tetkik soru listesi
 • Tetkik kayıtları

11:00 – 11:15                   Çay / Kahve Arası

11:15 – 12:00         Pratik Çalışma

12:00 – 13:00                   Öğle Yemeği ve Ara

13:00 – 14:15         Tetkik

 • Tetkik prensipleri
 • Tetkik çeşitleri
 • Tetkikin faydaları
 • Tetkik amacı
 • Tetkik kapsamı
 • Tetkik gerçekleştirme

 

14:15 – 14:30                   Çay / Kahve Arası

14:30 – 15:15        Pratik Çalışma


Eğitime başvuru yapmak için lütfen TIKLAYINIZ.
Bilgilerinize sunarız
Saygılarımızla
İbrahim KARAĞÖZ
Genel Sekreter