ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE

2021/10 Sayılı Genelgede Değişiklik

27 Şubat 2023

SAYIN ÜYEMİZ

İlgi: TOBB'nin 26.02.2023 tarih ve 1943 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 23.02.2023 tarihli ve 83072719 sayılı yazıda aşağıda bilgileri verilmiş olan Genelge’nin 3 üncü maddesinin (iii) fıkrasında yer alan "20 kilogram" ibaresi "40 kilogram" olarak değiştirilmiştir.
25/3/2021 tarihli ve 2021/10 sayılı Genelge ‘de değişiklik yapan 23/2/2023 tarihli 2023/7 sayılı Genelge'nin yayımlanmış olduğu belirtilmiş olup, söz konusu Genelgenin, https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/mevzuat/genelge/2023 adresinde yer aldığı bilgisi verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız

Saygılarımızla

İbrahim KARAĞÖZ

Genel Sekreter