ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE

Kamunun Bilgilendirilmesi (Dystar Kimya Sanayi)

28 Şubat 2023
SAYIN ÜYEMİZ
İlgi: Dystar Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin 15.02.2023 tarih ve 2023/HSE-02 sayılı yazısı
İlgide kayıtlı yazıda, Odamız Üyesi, Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Ergene 2. OSB, Ulaş OSB Mah. 216. sokak No:8/1 adresinde Dystar Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak tekstil yardımcı kimyasalları üretimi ve kimyasal depolama faaliyetleri göstermektedir.
2 Mart 2019 tarih ve 30702 sayı ile Resmi gazetede yayınlanmış olan , 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından: BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 16 – (1) Alt ve üst seviyeli kuruluşun işletmecisi, Ek-5 Bölüm 1’de yer alan bilgilerden az olmamak kaydıyla kamuyu internet sitesi, internet sitesi yoksa bağlı bulunduğu sanayi ve/veya ticaret odası internet sitesi üzerinden sürekli bilgilendirir ve gerektiğinde bu bilgileri günceller. yer almaktadır.
İlgili bilgilendirme ekte tarafınıza sunulmuştur.
Saygılarımızla
İbrahim KARAĞÖZ
Genel Sekreter