ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE

2023 Yılı Üreten Şehirler İhracat Danışmanlık Tematik Teknik Destek Programı

14 Mart 2023

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi: T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI’nın 13.03.2023 tarihli ve E-32026295-130.01-3081 sayılı yazısı,

İlgide kayıtlı yazıda, Üreten Şehirler Programının hedefi, sanayinin ülke genelinde dengeli gelişimi ve büyüme odaklarının uluslararası alanda rekabetçi bir üretim yapısına kavuşması için, işletmelerin küresel üretim sistemlerine entegrasyonunun güçlendirilmesi, şehirlerin uluslararası erişebilirliğinin ve kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesi, sanayi, teknoloji ve yenilik altyapıları ile beşeri sermaye ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesidir. Bu doğrultuda Trakya Kalkınma Ajansı; tekstil ürünlerinin bitirilmesi alanında faaliyet gösteren işletmelerin verimliliğinin artırılması ve çevreye duyarlı üretimin desteklenmesi amacıyla temiz üretim etüt ve analizlerinin gerçekleştirilmesi sureti ile temiz üretim konusunda teknik destek hizmeti sağlamayı planlamaktadır.

 Bu kapsamda, Trakya Kalkınma Ajansınca "2023 Yılı Üreten Şehirler Temiz Üretim Danışmanlık Tematik Teknik Destek Programı" Tekirdağ ili özelinde uygulanmak üzere ilan edilmiştir. Söz konusu programa ilişkin başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden alınacaktır.

2023 Yılı Üreten Şehirler Temiz Üretim Danışmanlık Tematik Teknik Destek Programına ilişkin başvuru rehberine, programın tanıtılmasına yönelik gerçekleştirilecek çevrimiçi bilgilendirme toplantılarının takvimine ve toplantılara katılım için doldurulması gereken kayıt formuna internet sitesi üzerinden https://www.trakyaka.org.tr/ ulaşılabilmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız

Saygılarımızla

İbrahim KARAĞÖZ

Genel Sekreter