ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE

Yıllık İşletme Cetveli

23 Mart 2023

Sayın ÜYEMİZ, 

İlgi :T.C Tekirdağ Valiliği  İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nün 20.01.2023 tarihli ve E-75057824-120.02.02-4415634 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda; 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği sanayi siciline kayıtlı işletmelerin 2022 yılına ait faaliyetlerinin yer aldığı Yıllık İşletme Cetvelini, 30 NİSAN 2023 tarihi sonuna kadar Müdürlüğümüze iletmeleri gerekmektedir. Ancak söz konusu tarihin resmi tatile denk gelmesi nedeniyle Bakanlığımızın ilgide kayıtlı yazısıyla Yıllık İşletme Cetveli verilme süresi 02 Mayıs 2023 tarihi sonuna kadar uzatılmıştır.

Bu kapsamda, İlimizde faaliyette bulunan Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmelerin 2022 yılı Yıllık İşletme Cetvelini https://sanayisicil.sanayi.gov.tr/ adresinden veya e-devlet kapısı üzerinden Sanayi Sicil Bilgi Sistemi' ne girilerek yukarıda belirtilen tarihin sonuna kadar doldurmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar Yıllık İşletme Cetvelini vermeyen işletmeler hakkında, 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu kapsamında 2023 yılı için 5.252,00 TL idari para cezası uygulanacaktır.

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği sanayi işletmelerimizin kayıtlarının tutulduğu Sanayi Sicil Bilgi Sisteminde yapılan güncelleme neticesinde 17/04/2020 tarihinden itibaren elektronik Sanayi Sicil Belgesi (e-belge) uygulamasına geçilmiş olup sisteme kayıtlı sanayicilerimiz İl Müdürlüklerimize elden müracaata gerek kalmaksızın sanayi siciline ilişkin ilk kayıt, belgelendirme, vize, değişiklik, vb. tüm işlemlerini e-devlet üzerinden sunulan Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek yapabileceklerdir.

  • 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunun 2. Maddesi gereği, sanayi işletmelerinin üretim faaliyetlerine başladıktan sonra iki ay içinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemi'ne kayıt olması zorunludur. Her üretim yapılan yerin ayrı ayrı kaydedilmesi gerekmektedir.
  • Sanayi Sicil Bilgi Sistemi'ne kayıt yapılan her işletme adına Sanayi Sicil Belgesi düzenlenir. Veriliş tarihi itibariyle Sanayi Sicil Belgesi iki yılda bir vize yapılır.
  • Kanunun 4. Maddesi gereği sanayi işletmelerinin faaliyetlerine son vermeleri, ara vermeleri, yeniden üretime başlaması ve verilen bilgilerde değişiklik olması durumlarında bir ay içinde Bakanlığa (il Müdürlüğüne) bilgi verilmesi zorunludur.
  • Kanunun 5.maddesi gereği sanayi işletmeleri bir önceki yılla ilgili faaliyetlerinin yer aldığı yıllık işletme cetvellerini yılsonundan itibaren dört ay içinde Bakanlığa (il Müdürlüğüne) vermek zorundadırlar.
  • Kanunun 2. ,4. ve 5. Maddesinde yer alan yükümlülükleri yerine getirmeyen sanayi işletmeleri hakkında kanunun 9. Maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır.
  • Yanlış beyanda bulunanlara kanunun 11. Maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır.
  • Yapılan denetimlerde firma adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi görevli personele ibraz etmeyenlere idari para cezası uygulanacaktır.

Bilgilerinize sunarız

Saygılarımızla

İbrahim KARAĞÖZ

Genel Sekreter