ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE

KKDİK Yönetmeliği´ne İlişkin Uygulamalar

23 Mayıs 2023

SAYIN ÜYEMİZ, 

İlgi: Tekirdağ Valiliği  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü  18.05.2023 tarih ve 6442816 sayılı yazısı,

İlgide kayıtlı yazıda, 18/12/2006  tarihli  ve  (AT)  1907/2006  sayılı  Avrupa  Parlamentosu  ve  Konsey Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmış olan Kimyasalların Kaydı,  Değerlendirilmesi,  İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Yönetmeliği 23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz konusu Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK) kapsamında  yer  alan  hükümlere  ve  uygulamalara  yönelik  olarak  ilgi  yazı  gereğince; kimyasalların kaydı süreçlerine ilişkin olarak 1907/2006 sayılı REACH Tüzüğü'ne uyumun arttırılmasını sağlamak amacıyla Bakanlık tarafından hazırlanan ve ekte tarafınıza sunulan yazı içeriğindeki hususlara dikkat   edilerek kayıt dosyalarının  bu çerçevede hazırlanması ve Bakanlığa  gönderilmesi konusunu bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla
İbrahim KARAĞÖZ
Genel Sekreter