ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE

Baltık Offshore Rüzgar Forumu

24 Mayıs 2023

SAYIN ÜYEMİZ, 

İlgi: TOBB’nin 22.05.2023 tarih ve 5636 sayılı yazısı,

İlgide kayıtlı yazı ile Berlin Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen, Müşavirliğince katılım sağlandığı "Baltık Offshore Rüzgar Forumu" hakkında bilgi notu sunulmaktadır. Yazıda devamla, ülkemizin yenilenebilir enerji alanında gerçekleştirdiği atılım ve firmalarımızın edindiği tecrübeler ışığında, Baltık Denizi bölgesinde kurulumu gerçekleştirilen offshore rüzgâr enerjisi yatırımlarının yakın gelecekte artacağı göz önünde bulundurulduğunda, bölgenin ürün ve nitelikli işgücü ihtiyaçlarının karşılanması bakımından potansiyel arz ettiği değerlendirilmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız
Saygılarımızla
İbrahim KARAĞÖZ
Genel Sekreter