ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE

Deprem nedeniyle yapılacak olan bağış ve yardımlar hk.

25 Mayıs 2023

SAYIN ÜYEMİZ, 

İlgi: TOBB’nin 24.05.2023 tarih ve 5727 sayılı yazısı,

İlgide kayıtlı yazıda,  AFAD, TOKİ ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği  protokolü dahilinde yürütülecek kampanya kapsamında inşa ettirilerek AFAD'a teslim edilecek konutlar için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Birliğimize bağlı Oda ve Borsalarca açılacak banka hesaplarına gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince aktarılan bağış tutarlarının, söz konusu bağış tutarlarının banka hesaplarına yatırıldığı dönemde tamamının gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi mümkün bulunduğu -Söz konusu bağış tutarlarının mükellefler tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Birliğimize bağlı Oda/Borsaların hesaplarına aktarıldığının, gerekli açıklamayı içeren banka dekontlarıyla tevsik edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız
Saygılarımızla
İbrahim KARAĞÖZ
Genel Sekreter