ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE

AGRINFO Internet Sayfası

9 Haziran 2023

 

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi: TOBB’nin 07.06.2023 tarih ve 6204 sayılı yazısı,

İlgide kayıtlı yazıda, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve COLEAD (Girişimcilik-Tarım-Kalkınma Komitesi Bağlantısı) tarafından uygulanan bir program olan AGRINFO'nun, tarımsal-gıda değer zincirleri üzerindeki potansiyel etkileri ile gelişen AB politikaları, düzenlemeleri ve standartlarına ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi vermek amacıyla yürütülmekte olduğu bildirilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu programın internet sayfasına https://agrinfo.eu adresinden erişilebilmekte olup, ilgili sayfada AB mevzuatındaki değişikliklere ilişkin özet bilgi, AB bilgi kaynaklarına erişim linkleri ve AGRINFO partneri ülkelere potansiyel etkileri ve atılması gerekli adımlara ilişkin bilgilere yer verilmektedir. Böylece, program kapsamında, AB'nin Çiftlikten Çatala Stratejisi kapsamında hızlandırılması hedeflenen sürdürülebilir gıda sistemlerine geçişin üçüncü ülkeler tarafından, tarımsal üretim ve ticaret ile uyumlu hale getirebilmelesini teminen, hızlı ve kolay takibinin yapılmasının hedeflendiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız
Saygılarımızla
İbrahim KARAĞÖZ
Genel Sekreter