ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE
BULGAR-TÜRK TİCARET GÜNLERİ SOFYA´DA YAPILDI -5 Temmuz 2018- Trakya Demokrat
Temmuz 2018 Basın Kupürleri