ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, kendisine endüstriyel teknoloji projeleri kapsamında tahsis edilen 7 milyon dolar tutarında fon ile, en az iki adet risk sermayesi fonunun oluşumuna destek sağlayacak. Bu proje kapsamında risk sermayesi fonlarının ilki Türkiye İş Bankası ile birlikte İş Risk Yatırım Ortaklığı adı altında kuruldu. Diğer fonun uluslar arası en iyi uygulama örneklerinden yola çıkarak kurulması konusunda çalışmalar yürütülüyor. İrtibat için : www.ttgv.org.tr

Bu sistemde daha çok tercih edilen yatıtırım alanları katma değeri yüksek iş fikri ve projelerinden oluşuyor. Bu projelerin gerçekleştirilebileceği alanlar ise şunlar :

  • Bilgisayar teknolojileri
  • Yazılım
  • Biyoteknoloji ve tıp teknolojisi
  • Enerji
  • Telekomümikasyon
  • Hizmet sektörü
İlk Başvuru

İlk olarak projenizin genel taslağını hazırlayıp risk sermayedarları şirkete sunmanız gerekiyor. Hazırlayacağınız genel taslak içerisinde yatırım maaliyeti, işletme giderleri, pazarlama stratejisi, gelir tahminleri gibi bilgiler olmalı.

Değerlendirme

Şirket kendisine sunulan projeyi ayrıntılı olarak inceler, piyasa koşullarına göre değerlendirir, karşılaştırır ve uygun olan proje sahipleriyle yüz yüze görüşür.

Ortak çalışma

Görüşmeler sonucunda her iki taraf anlaşılırsa proje detaylandırılır,çalışmalar başlar ve fizibilite çalışması yapılır.

Koşulların Belirlenmesi

Ortak çalışmalar sonucunda ortaya çıkan sonuçlar değerlendirilir ve her iki taraf içinde projeye katılma koşulları belirlenir. Böylelikle risk sermayesi şirketinin hangi oran ve koşullarda projeye katılacağı belirlenmiş olur.

Sözleşme Safhası

Risk sermayesi şirket ile girişimci eğer bütün koşullarda anlaşırsa bir gizlilik ve yaptırım sözleşmesi imzalanır ve projenin hayata geçirilmesi için her iki taraf kendisine düşen çalışmalara başlar ve proje hayata geçirilir.

Son Aşama

Proje önceden belirlenenkoşullarda hayat geçirildikten sonrarisk sermayesi şirketi,yatırım sözleşmesinde belirlenen şekil ve koşullarda yatırımdan çıkar.

Teşvik Ve Yatırımlar