ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE
 • EUREKA’da ne tür projeler destekleniyor?

Pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçleri kapsayan Ar-Ge  Projeleri, EUREKA kapsamında desteklenmektedir.

 • EUREKA Programı’na her zaman proje sunulabilir mi?

Standart EUREKA Projesi ve şemsiye projesi olarak adlandırdığımız proje başvuruları her zaman yapılabilir. Küme projeleri için ilgili kümenin belirlediği tarihlerde proje sunulabilmektedir.

 • Proje fikrim yok ancak EUREKA Projeleri’nde yer almak istiyorum. Nasıl yapabilirim?

EUREKA’nın resmi internet sitesine www.eurekanetwork.org adresinden erişebilir, ortak arayan projelerin bilgilerine ulaşabilirsiniz. TÜBİTAK EUREKA Ofisi  ile  iletişime geçerek de ortak bulma konusunda yardım alabilirsiniz.

 • Proje başvurusu için yabancı ortak gerekli midir?

Bir EUREKA projesi başlatmak için iki farklı EUREKA üyesi ülkeden en az birer katılımcı olması gerekir. Dolayısıyla, Türk firmalarının EUREKA programına proje başvurusunda bulunabilmeleri için üye ülkelerden en az bir tane proje ortağı bulmaları gerekmektedir. EUREKA üyesi ülkelerdeki firmalar, ünversiteler veya araştırma kurumları proje ortağı olarak yer alabilirler.

 • Üniversite olarak EUREKA’ya proje sunabilir miyiz?

Üniversite ve Araştırma  Merkezleri, EUREKA projelerinde yalnızca büyük firmaların veya KOBİ’lerin alt yüklencisi olarak yer alabilirler. 

 • EUREKA’da sağlanan destek miktarı ne kadardır?

Büyük ölçekli firmalara %60, KOBİ’lere ise %75 oranında hibe desteği sağlanmaktadır.

 • Sağlanan desteğin süresinde ve miktarında bir kısıtlama var mıdır?

EUREKA platformundaki projelere sağlanan desteğin miktarında ve süresinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Firmalar projenin gerektirdiği bütçe için proje süresi boyunca hibe destek alabilirler.

 • Hangi giderler desteklenecektir?

EUREKA platformundaki projelere katılan firmaların aşağıdaki harcamaları desteklenebilecektir:

 1. Personel giderleri.
 2. Proje personeline ve varsa danışmanlara ait seyahat giderleri,
 3. Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri;
 4. Malzeme ve sarf giderleri,
 5. Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
 6. Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri,
 7. Yeminli mali müşavir giderleri.
 • EUREKA projelerinin değerlendirme süresi ne kadardır?

EUREKA projelerinin değerlendirme süresi ortalama olarak 3 aydır.

 • EUREKA projesinde görev alan akademik personele ilgili ödemeler ne şekilde yapılır?

Proje ortağı firma yaptığı  harcamaları TÜBİTAK’a beyan ederek geçerli masraflarının karşılığını kurumdan alır.  Projeye katkı sağlayan  akademisyene ilgili ödemeyi projeyi yürüten firma gerçekleştirir.

 • EUREKA programına proje sunarak yatırım desteği alabilir miyim?

EUREKA programı pazara dönük, ticarileştirilebilir Ar-Ge projelerine destek  sağlar, bu program aracılığıyla yatırım desteği almak mümkün değildir.

 • TEYDEB’e sunduğum bir projeyi EUREKA projesi olarak yeniden sunabilir miyim?

Daha önceden TEYDEB’e sunulan bir proje hiç bir değişiklik ve yenilik  yapılmaksızın  EUREKA projesi  olarak  sunulamaz.  Aynı  projenin  EUREKA projesi olarak tekrar sunulması TÜBİTAK tarafından iki kez desteklenmesi anlamına gelir ki bu söz konusu değildir.

 • EUREKA projesi TÜBİTAK tarafından kabul edilip ortakların ülkelerindeki ilgili kuruluşlar tarafından reddedildiği takdirde süreç nasıl işler?

Bu  durum  TÜBİTAK’ın  destek  kararını  etkilemez, ortağınız kendi finansal imkânları ile projeye devam etme kararı alarak proje ortaklığını sürdürdüğü takdirde Türk ortak TÜBİTAK desteğinden faydalanabilir. Aksi durumda destek kararı iptal edilir.

 • Japonya, Hindistan gibi EUREKA üyesi olmayan ülkelerden projeye ortak dahil edebilir miyim?

Standart bir EUREKA projesinin oluşturulması için EUREKA üyesi iki ülkeden proje ortağının olması  gerekmektedir. Bu şart sağlandıktan sonra 3. ülkelerdeki ortaklar da projeye dahil olabilirler.

Teşvik Ve Yatırımlar