ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE

Çorlu Tarım Alanı Kullanımı

 

(Hektar)

 

 

İşlenen tarım alanı

 

 

Uzun ömürlü bitkiler

Toplam işlenen tarım alanı ve uzun ömürlü bitkiler

Toplam işlenen tarım

Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin alanı

Sebze bahçeleri

Süs bitkileri

Diğer meyveler, içecek ve baharat bitkileri

Bağ

Zeytin ağaçla-rının kapla-dığı

Yem bitkileri

 

İlçe

alanı

alanı

Ekilen

Nadas

alanı

alanı

Toplam

alanı

alanı

alan

alanı

TR Türkiye

23 810 672

20 578 637

15 618 059

4 147 587

808 488

4 504

3 232 035

1 937 416

468 792

825 827

1 875 271

TR211 Tekirdağ

320 851

311 163

305 923

104

5 132

3

9 689

1 929

3 740

4 020

13 534

 

Çorlu

50 125

49 713

49 466

-

246

1

412

411

1

-

1 180

Not. 1. Bilgi CPA sınıflandırmasına göre verilmiştir.

        2. Rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

        3. Meyve alanları plantasyon (toplu) alanlar olup, dağınık ağaçların alanları dahil edilmemiştir.

        4. Sebze bahçeleri ve süs bitkileri alanına örtü altı alanları da dahildir.

        5. Daimi çayır ve mera alanları dahil değildir.

        6. 2011 yılından itibaren tarım alanlarına süs bitkileri alanları da dahil edilmiştir.

        7. Ekilen alana ikinci ekilişler dahil değildir.

Kaynak: TUİK

EKONOMİK ARAŞTIRMA VE İSTATİSTİKLER