ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE

OSB Parsellerinin Bedelsiz Tahsisi

4 Ekim 2013
OSB Parsellerinin Bedelsiz Tahsisi

                                                                                                                               Tarih     :04/10/2013

                                                                                                                               Sayı      : 10373

                SAYIN ÜYEMİZ

            İlgi: TOBB'nin 01.10.2013 tarihli ve 511/2056 sayılı yazısı

            İlgi kayıtlı yazıda, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun geçici dokuzuncu maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen Organize Sanayi Bölgelerindeki parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsisine ilişkin süre Bakanlar Kurulu'nun 2013/5363 sayılı kararı ile iki yıl uzatılmıştır.

            Söz konusu karar Resmi Gazete'nin 21 Eylül 2013 tarihli ve 28772 sayılı nüshasında yayınlanarak 12.04.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup 21.09.2013 tarih, 28772 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2013/5363 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ektedir.

            Bilgilerinize sunarız.

            Saygılarımızla,

             İbrahim KARAĞÖZ

            Genel Sekreter