ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE

Bilirkişi Listeleri

3 Ekim 2013
Bilirkişi Listeleri

                                                                                                                                Tarih     :03/10/2013

                                                                                                                                Sayı      :10308

                SAYIN ÜYEMİZ

            İlgi: T.C. Çorlu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın 30.09.2013 tarihli ve 2013/2341 Muh. sayılı yazısı

            İlgi kayıtlı yazıda, Ceza Mahkemesi Kanununa Göre İl Adli Yardı Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik, Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik ve Ceza Mahkemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Çorlu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu tarafından 2014 yılı için bilirkişilik yapacak olanların seçimi işlemi yapılacaktır.

            Başvuruda bulunacaklar için bilirkişi uzmanlık alanları, listeye kabul şartları, başvuru usulü ve başvuru dilekçesin eklenecek belgeler ekte tarafınıza sunulmaktadır.

            Bilgilerinize sunarız.

            Saygılarımızla,

             İbrahim KARAĞÖZ

            Genel Sekreter