DEUTSCH ENGLISH
KEP Adresi: corlutso@hs03.kep.tr

DUYURULAR

Plastik Poşet Üreticilerinin Yükümlülükleri

12 Nisan 2021

 

SAYIN ÜYEMİZ

             

İlgi: T.C. Tekirdağ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 08.04.2021 tarihli ve E-13070673-145.07-725912 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, 29.11.2018 tarihinde kabul edilen, 10.12.2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile taşıma amaçlı kullanılan plastik alışveriş poşetlerinin ücretlendirilmesi hükme bağlanmış olup bu husus 2872 sayılı Çevre Kanunu Ek Madde 13'te "Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenir ve her yıl için güncellenir. Bu maddedeki düzenlemelere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir." şeklinde düzenlenmiştir.

Çevre Kanununda yapılan düzenlemeye istinaden, "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" 09.01.2019 tarihli ve 6267 sayılı Bakan Olur'u ile yürürlüğe konulmuş olup bu Usul ve Esasların 7 nci maddesinde de üreticilerin yükümlülüklerine yer verilmiştir.

Bu kapsamda; plastik poşet üreticilerinin yükümlülüklerini yerine getirmelerinin sağlanması amacıyla Ek'de yer alan Plastik Poşetlerde "Sıfır Atık Logosu" ve "Çevreci Slogan" Kullanım Kriterleri doğrultusunda plastik poşet üretiminin yapılması ve satış noktalarında bulundurulması gerekmekte olduğu bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

İbrahim KARAĞÖZ

Genel Sekreter           

GÜNCEL
BİZE ULAŞIN Zafer Mahallesi Şehitler Cad. No:6 Çorlu Tekirdağ - Türkiye PK59850
TELEFON +90 282 651 10 96
FAKS +90 282 651 35 10
E-POSTA corlutso@corlutso.org.tr
Duyurular Kurumsal Doküman Arşivi Firma Rehberi Üye Girişi Bize Ulaşın

Mail Listemize Katılın

Yandaki formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.