ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE

YKTS-KEP VE UETS

8 Mart 2023

SAYIN ÜYEMİZ, 

İlgi: TOBB'nin 03.03.2023 tarih ve 2303 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 23.02.2023 tarihli ve 83022112 sayılı yazıda , 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 8 inci maddesi uyarınca 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrak ile idari yaptırım kararlarının (ek tahakkuk, ceza kararları, ödeme emirleri, haciz bildirimi vs) Gelir İdaresi Başkanlığı e-tebligat sisteminden (KETSİS) tebliğ edilebileceği,

- 7201 sayılı Tebligat Kanunu kapsamında tebliği gereken kararların tebligatlarının UETS’de kayıtlı olan elektronik tebligat adreslerine de yapılabileceği, 

- Tebligatın öncelikli olarak muhatabın Gelir İdaresi Başkanlığı sisteminde (KETSİS) kayıtlı elektronik tebligat adresine yapılması, söz konusu adrese tebligat yapılmasının mümkün olmaması halinde, muhatabın varsa UETS'ye kayıtlı adresinin kullanılması, elektronik tebligat adresi bulunmayan muhataba ise 7201 sayılı Tebligat Kanununda ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer verilen diğer tebligat hükümlerine göre tebligat yapılması,

Gerektiği hususunda gümrük idareleri talimatlandırılmıştır.

Bahse konu yazıda yer verilen UETS’ye ilişkin olarak, YKTS "Firma Bilgileri" sekmesinde "KEP adresi" alanına ilaveten "UETS adresi" şeklinde yeni bir alan eklenmiş olup YKTS firma bilgilerinde KEP ve UETS adresi eklenmesi veya güncellenmesi durumunda güncel bilgiler Sisteme yansıyacaktır. Söz konusu kaydın ilgili Gümrük Müdürlüğünce yeniden onaylanmasına gerek bulunmayacaktır.

Bilgilerinize sunarız

Saygılarımızla

İbrahim KARAĞÖZ

Genel Sekreter