ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE

TAPDK Süre Uzatım İşlemleri Hakkında

15 Mart 2023

SAYIN ÜYEMİZ, 

 

İlgi: Tekirdağ  İl  Tarım ve Orman Müdürlüğü (Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü)'nün  27.02.2023 tarihli ve E-92557496-482.01.01-9027434 sayılı yazısı.

 İlgide kayıtlı yazıda, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 12 ‘nci maddesi uyarınca, başvuru sahibi ilgililere satış belgesi düzenlenebilmesi için, işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya faaliyet türlerine göre düzenlenmiş izin belgelerinin ibrazı zorunludur.

          Bunun yanında Yönetmelik'in 14’üncü maddesinin birinci fıkrasında "Satış belgelerinin alındığı veya süre uzatım işleminin yapıldığı tarihe bakılmaksızın, faaliyetine devam etmek isteyen satıcılar takip eden yılın Ocak ayı başından Mart ayı sonuna kadar süre uzatım işlemini yaptırmak zorundadır. Süre uzatım işlemi; işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan süre uzatım işlem bedelinin, Kurumun ilan ettiği banka hesabına Kurum sicil numarası beyan edilerek yatırılması suretiyle yapılır. Son rakamı tek olan yıllarda yapılan süre uzatım işlemlerinde, kamu kurum ve kuruluşları tarafından işletilen kantin ve sosyal tesis gibi yerler hariç,satıcıların 12’nci maddede faaliyet konusuna göre istenilen işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya izin belgelerinin Kuruma veya yetkilendirilmiş mercie ibrazı zorunludur. Bu yıllarda, işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya izin belgelerini Kuruma veya yetkilendirilmiş mercie ibraz etmeyenler ile ibraz edememe nedenlerini yetkili makamlardan gerekçelendiremeyenlerin süre uzatım işlemi yapılmaz. Süre uzatım işlemi belge üzerinde gösterilir." hükmüne yer verilmiştir.

İlgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2023 yılı süre uzatım işlemlerinde satış belgesinin aslı ile birlikte işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya izin belgesinin aslının da Tekirdağ  İl  Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne ibraz edilmesi gerekmedir.

 

Bilgilerinize sunarız

Saygılarımızla

İbrahim KARAĞÖZ

Genel Sekreter