ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE

ÇORLU TSO KALİTE YÖNETİM SERVİSİNE PERSONEL ALINACAKTIR

24 Mart 2023

ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI 

KALİTE YÖNETİM SERVİSİNE  PERSONEL ALINACAKTIR

Çorlu TSO Kalite Yönetim  Servisinde, Kalite Yönetim Servis Sorumlusu  olarak görevlendirilmek üzere (TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS ISO 10002  Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi,  TS ISO 31000   Risk Yönetim Sistemi, TS EN ISO IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi TS ISO 37001  Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi, EFQM  ve  TOBB Akreditasyon Standardı  ile ilgili işlemlerin planlanması uygulanması ve bu uygulamaların sürdürülmesi işlerini organize edecek)  aşağıdaki özellikleri taşıyan personel alınacaktır.

a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Erkek adaylar için Askerlikle ilişiği bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak.                             

d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürü bulunmamak, Tacir veya esnaf sayılmalarını gerektiren bir faaliyette bulunmamak, Kısıtlanmış olmamak,

e)  Sürücü belgesine sahip olmak,

f) İyi derecede İngilizce bilen

g) Yoğun çalışma temposunda dinamik çalışabilen, seyahat engeli olmayan,

h) İş takibi yüksek, stratejik bakış açısına  ve problem çözme yeteneğine sahip,

ı) İletişim, bilgisayar kullanımı, sosyal ilişkiler konusunda beceri sahibi olmak,

i) 35 yaşını doldurmamış olmak,

j) Mühendislik (Endüstri, Makine, Mekatronik, Bilgisayar, Elektronik, Çevre, Kimya) veya İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi, Uluslararası İlişkiler, İşletme, İktisat) Lisans mezunu olmak,

k)Kamuda veya özel sektörde 2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip olmak,

l) TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS ISO 10002  Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, TS ISO 31000   Risk Yönetim Sistemi, TS EN ISO IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri  kapsamında  tecrübe sahibi olmak,

m) ISO 9001, ISO 10002  ve 27001 BGYS eğitim sertifikalarına sahip  olmak, (Tercihen)

n) Zaman yönetimi konusunda başarılı, Araştırmacı özelliğe sahip, Diksiyonu düzgün olmak

MÜRACAAT

Müracaatların bir adet vesikalık fotoğraf ile birlikte Çorlu TSO Basın Yayın Halkla İlişkiler Servisi’ne

yapılması gerekmektedir.

Müracaatın son tarihi; 31/03/2023  saat:17:30

Bilgi için; Tel: 0282 651 1096 E-posta: [email protected]