ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE

Irak Merkez Bankası Kararı

14 Şubat 2024

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi: TOBB ‘nin 12.02.2024 tarih ve  1516 sayılı yazısı,

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Irak Merkez Bankası'nın 20.07.2023 tarihli ve 9/2/414 sayılı kararına atıfla, muhtelif Bankaların bankacılık hizmetlerinde ABD dolarını kullanmalarının yasaklandığı hususunun daha önce bildirildiği açıklanmıştır.
Yazıda devamla, 04.02.2024 tarihinde Irak Merkez Bankasının resmi internet sayfasında ABD Dolarıyla işlem yapmaları yasaklanan finansal kuruluşlar listesine 8 bankanın daha eklendiği belirtilmiş olup, konu hakkında ayrıntılı bilgi için Bağdat Ticaret Müşavirliğine yönlendirme yapılmasının faydalı olacağı iletilmiştir.

 

Bilgilerinize sunarız
Saygılarımızla

İbrahim KARAĞÖZ
Genel Sekreter