ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE

Ormansızlaşmanın Önlenmesi Tüzüğü Hakkında

12 Haziran 2024

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi: TOBB ‘nin 11.06.2024 tarih ve   5845 sayılı yazısı,

İlgide kayıtlı Ticaret Bakanlığının Birliğimize ilettiği  yazıda; AB tarafından mevzuatın uygulanmasına yönelik belirsizliklerin giderilmesi amacıyla AB Kereste ve FLEGT mevzuatları dahil olmak üzere ormansızlaşmaya ilişkin konuların görüşüldüğü Çok Taraflı Ormansızlaşma Platformu (Multistakeholder Platform for Deforestation) kapsamında Ormansızlaşma mevzuatının ele alındığı ifade edilmiştir. Ormansızlaşma Tüzüğüne ilişkin Bakanlık tarafından gönderilen not ekte yer almaktadır.

Söz konusu, mevzuata ilişkin detaylı bilgi temin edilmesi, soru ve kaygıların paylaşılması amacıyla Avrupa Komisyonu ile 25 Haziran 2024 tarihinde saat 15:30-17:30 saatleri arasında çevrimiçi bir toplantı düzenleneceği belirtilmiştir.

Bu çerçevede, toplantı öncesinde Avrupa Komisyonuna iletilmek üzere mevzuata ilişkin sorular ile toplantıya katılım sağlayacak temsilcilerin isim, unvan ve iletişim bilgilerinin ekteki forma doldurularak 13 Haziran 2024 tarihine kadar Birliğimize iletilmesi gerektiği hususunu bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla
İbrahim KARAĞÖZ
Genel Sekreter