ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE

Binalarda Su Verimliliği Uygulamaları

24 Mart 2023

Sayın ÜYEMİZ, 

 İlgi : T.C Çorlu Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 22.03.2023 tarihli 9995  sayılı yazısı;

 İlgide kayıtlı Tekirdağ Valiliğinin (İl Yazı İşleri Müdürlüğü) 15.03.2023 tarihli ve 38745473­000/33056 sayılı yazısında, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün  08.03.2023 tarih ve 9883543 sayılı yazısı ve ekleri ,ilgi yazı ekinde alınarak ilişikte   gönderilmiştir.

 Gerekli tedbirlerin alınarak dönemsel raporların Bakanlığa iletilmek üzere Çorlu Kaymakamlığı  [email protected] adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

 Saygılarımızla

 İbrahim KARAĞÖZ

 Genel Sekreter