ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE

2644 SAYILI TAPU KANUNU'NUN 2.MADDESİNE GÖRE DÜZENLENEN YETKİ BELGESİ


T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığının merkez birimler ve bölge müdürlüklerine göndermiş olduğu 2010/6 sayılı Genelge Değişikliği – Mersis Uygulaması konulu 21.12.2018 tarih 70156023-105-E.4162783 sayılı  yazısında;  tüzel kişilerin tapu işlemlerinde yetki belgelerinin Mersis sisteminden sorgulanarak işleme eklenmesi uygulamasının tüm tapu müdürlüklerinde hayata geçirildiği bildirilmiştir.


Öte yandan, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün ticaret sicili müdürlüklerine göndermiş olduğu 27.12.2019 tarih E- 00050794103 sayılı genelgede bundan böyle müdürlüklerce tapu yetki belgesinin düzenlenmemesi ve şirket yetkililerinin bu yöndeki taleplerinin karşılanmaması talimatı verilmiştir.


Bu bağlamda, Müdürlüğümüzce tapu yetki belgesi düzenlenmeyecek olup, Tapu Müdürlüğü'nün belge talep etmesi halinde Tapu Müdürlüğü tarafından Müdürlüğümüze yazılacak bir yazıya istinaden ilgili belge harcı yatırılmak sureti ile düzenlenebilecektir. 


VALİLİK İL PLANMALAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜNE İBRAZ EDİLMEK ÜZERE DÜZENLENEN YETKİ BELGESİ

1-) Dilekçe ile talep edilir.

  • Harca Tabidir.