DEUTSCH ENGLISH

Tapu Belgelerİ Hakkında

TAPU BELGELERİ HAKKINDA UYGULAMA DEĞİŞİKLİĞİ

16. 08. 2012 tarihinde yayınlanan “2644 Sayılı Tapu Kanununun 36. Maddesi KapsamındakiŞirketlerin Ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti Ve Sınırlı Aynı Hak Edinimineİlişkin Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 15.maddesi gereğince sunulan bilgilerin mevcut ortaklık yapısına uygunluğundan şirket sorumludur. Bu nedenle yetki belgesi talep dilekçesindeki bilgilerin ve tablonun titizlikle doldurulmasıve ilgili yerlerin şirket yetkililerince veya vekâletnamesinde açıkça yazılıolması şartıyla vekillerince imzalanması zorunludur.

Yönetmelik hükümleri gereğince;

1 – Tapu Müdürlüğünce, Gayrimenkul alımı dışında yapılacak işlemlerde yabancı sermaye ile ilgili olarak herhangi bir kısıtlama olmadığından, bu durumu beyan eden dilekçe ile başvurulması yeterlidir.

2 - Hisseleri Borsada işlem gören şirketlerin Yetki Belgesi taleplerinde Müdürlüğümüzce özel bir işlem yapılmayacağından, bu durumu beyan eden dilekçe ile başvurulmasıyeterlidir.

3 - Yabancı sermaye oranı % 50 nin altında olan ve yabancı hissedarların şirket yöneticilerinin çoğunluğunun atayabilme veya görevden alma yetkilerinin bulunmadığı şirketlerin bu durumu beyan eden dilekçe ile müracaat etmeleri yeterlidir.

4 - Doğrudan veya dolaylı yabacısermaye oranı %50’nin altında olmakla birlikte, yabancı hissedarlarınşirket yöneticilerinin çoğunluğun atayabilme veya görevden alma yetkilerinin bulunduğu şirketlerde gayrimenkul alımı izne tabidir. Bu şirketler gayrimenkul alımı için Yetki Belgesi talep ettiklerinde, ekte örneği sunulan dilekçe ve ekinde yabancı uyruklu ortakların şirket yöneticilerini atama veya görevden alma yetkilerinin gösteren sicil gazetesi suretini 2 nüsha olarak (birden fazla belge talep edilmesi halinde her belge için ilaveten 1 nüsha) ibraz ederek müracaat etmeleri gerekmektedir.

5 – Doğrudan veya dolaylı yabancısermaye oranı % 50 ve üzerinde olan anonim, limited, kollektif ve komandit şirketlerin gayrimenkul alımları izne tabidir. Bu şirketler Müdürlüğümüzden gayrimenkul alımı için belge talep ettiklerinde, ekteki örneğe göre hazırlanmış 2 nüsha dilekçe ve tabloyu; ( birden fazla belge talep edilmesi halinde her belge için ilaveten bir nüsha dilekçe veya fotokopisi) Anonim Şirketlerin ayrıca pay defterlerinin yabancı ortaklara ilişkin sayfalarının noter onaylı suretlerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

BİZE ULAŞIN Zafer Mahallesi Şehitler Cad. No:6 Çorlu Tekirdağ - Türkiye PK59850
TELEFON 0850 305 59 59
FAKS +90 282 651 35 10
E-POSTA corlutso@corlutso.org.tr
Duyurular Kurumsal Doküman Arşivi Firma Rehberi Üye Girişi Bize Ulaşın

Mail Listemize Katılın

Yandaki formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.