DEUTSCH ENGLISH

Gerçek Kİşİler

Nüfus cüzdan suretleri ve ikametgah suretleri E-Devletten çıktı alınarak Müdürlüğümüze getirilebilir. Yeni kuruluşlarda E-Devletten alınan nüfus-ikametgah suretleri için 1 adet fotoğraf ilave edilmelidir.

 

TESCİL İŞLEMLERİ İÇİN MÜDÜRLÜĞÜMÜZE GELMEDEN ÖNCE MERSİS BAŞVURUNUZ  İLE İLGİLİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İLE GÖRÜŞÜP MUTLAKA ONAY ALMANIZ GEREKMEKTEDİR.

 

GERÇEK KİŞİLER   ( Şahıs Firması )


Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir (TTK m.12)
Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı kısaltılmadan yazılan  ad ve soyadından meydana gelir. Ad ve soyadına TTK.nun 46. maddesine uygun ekler yapılabilir. Unvanda; ortaklık bulunduğu izlenimini yaratacak çoğul ekler, başka kişilerin adları ve yabancı kelimeler kullanılmamalıdır.


KAYIT

MERSİS'TEN BAŞVURU OLUŞTURULMASI GEREKMEKTEDİR.

1. Ticaret Sicil Müdürlüğüne  Dilekçe (Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir) 

2. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Oda kaydının yapılması ile ilgili dilekçe.

3.Ticaret Sicil Müdürlüğünden düzenlenen imza onay belgesi. (3 adet)Belgenin düzenlenebilmesi için kişinin nüfus cüzdanının aslı ve talep numarası ile müracaat etmesi gerekmektedir.

4. .  Fotoğraflı nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah belgesi ( 2şer adet )(nüfus-ikametgah suretleri e-devletten alınabilir ayrıca fotoğraf ilave edilmesi gerekmektedir).

5. Oda kayıt beyannamesi (Tacir tarafından imzalanmalıdır)

6. Vergi levhası fotokopisi ve vergi dairesi mükellefiyet yazısı

7. Ustalık belgesi fotokopisi (Ustalık belgesi yoksa Dilekçe imzalanması gerekmektedir).

8. 3 adet fotoğraf

9. Yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi, vergi dairesinden alınmış vergi kimlik numarası

10. Taahhütname

11.   Şahsi İnşaat İşlemi Tescil Edilmemektedir.

 

 Şahıs Firmaları tescil başvuruları ile ilgili olarak;

25.01.2013 tarih 544 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü talimatı gereğince Ticaret Sicili Müdürlüklerinde Şahıs Firmalarının tescili için vergi levhası bilgilerinin https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/index.jsp (VEDOP sistemi) linkinden kontrol edildikten sonra tescil talepleri değerlendirmeye alınacaktır. Bu nedenle Şahıs Firmalarının tescil başvurularında vergi levhası fotokopisi talep edilecek ve yapılan elektronik ortam kontrolünden sonra vergi dairesine kayıtlı olduğu tespit edilen Şahıs Firmalarının tescil işlemi yapılacaktır.

Şahıs Firmaları şube açılış tescili ise şubenin ticari faaliyetinin yapılan inceleme ve araştırma sonucunda tespit edilmesi halinde mümkün olabilecektir.

Ticaret Ünvanıyla İlgili Hatırlatma

Not: Gerçek kişi firmaların (Şahıs firmaları) kuaför, berber faaliyeti yanında manikür -pedikür salonu, cilt bakımı, saç tasarımı, kıraathane işletmeciliği şeklindeki faaliyet konuları esnaf faaliyeti olduğundan Ticaret Siciline tescil ve Ticaret Odasına kayıt yapılamamaktadır.

 

ŞUBE AÇILIŞI

 

MERSİS'TEN BAŞVURU OLUŞTURULACAKTIR.

1. Ticaret Sicil Müdürlüğüne  Dilekçe (Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir) 

2. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Oda kaydının yapılması ile ilgili dilekçe.

3.Ticaret Sicil Müdürlüğünden düzenlenen imza onay belgesi.(3 adet) Belgenin düzenlenebilmesi için kişinin nüfus cüzdanının aslı ve talep numarası ile müracaat etmesi gerekmektedir.

4. .  Fotoğraflı nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah belgesi ( 2şer adet )(nüfus-ikametgah suretleri e-devletten alınabilir ayrıca fotoğraf ilave edilmesi gerekmektedir).

5. Oda kayıt beyannamesi (Tacir tarafından imzalanmalıdır)

6. Vergi levhası fotokopisi ve vergi dairesi mükellefiyet yazısı

7. Ustalık belgesi fotokopisi (Ustalık belgesi yoksa Dilekçe imzalanması gerekmektedir).

8. 3 adet fotoğraf

9. Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü'nden T.S. Yönetmeliği'nin 120. maddesine göre alınan belge.

10. Yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi, vergi dairesinden alınmış vergi kimlik numarası

11. Taahhütname

 

NOT: Şubeler merkezlerinin faaliyet konularının dışında bir faaliyette bulunamazlar. Merkez işletmenin faaliyet konusu dışında bir faaliyette bulunacaksalar merkez sicil müdürlüğünde değişiklik tescil işlemi yapılarak faaliyet konusunun ilave dilmesi gerekmektedir.

 

 MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN ŞAHIS FİRMASININ MERKEZ NAKLİ

 

MERSİS'TEN BAŞVURU OLUŞTURULMASI GEREKMEKTEDİR.

1. Ticaret Sicil Müdürlüğüne  Dilekçe (Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir) 

2. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Oda kaydının yapılması ile ilgili dilekçe.

3.Ticaret Sicil Müdürlüğünden düzenlenen imza onay belgesi.(3 adet) Belgenin düzenlenebilmesi için kişinin nüfus cüzdanının aslı ve talep numarası ile müracaat etmesi gerekmektedir.

4.  Fotoğraflı nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah belgesi ( 2şer adet )(nüfus-ikametgah suretleri e-devletten alınabilir ayrıca fotoğraf ilave edilmesi gerekmektedir).

5. Oda kayıt beyannamesi (Tacir tarafından imzalanmalıdır)

6. Vergi levhası fotokopisi ve vergi dairesi mükellefiyet yazısı

7. Ustalık belgesi fotokopisi (Ustalık belgesi yoksa Dilekçe imzalanması gerekmektedir).

8. 3 adet fotoğraf

9. Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü'nden T.S. Yönetmeliği'nin 111. maddesine göre alınan belge.

10. Yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi, vergi dairesinden alınmış vergi kimlik numarası

11. Taahhütname

DEĞİŞİKLİK

 

E-İMZA İLE MERSİS'TEN DEĞİŞİKLİK BAŞVURUSU YAPILACAKTIR.

1.    Dilekçe (Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

2.    Ticaret Sicil Müdürlüğünden düzenlenen imza onay belgesi.(3 adet) Belgenin düzenlenebilmesi için kişinin nüfus cüzdanının aslı ve talep numarası ile müracaat etmesi gerekmektedir.

 

HALEFİYET

MERSİS'TEN BAŞVURU OLUŞTURULMASI GEREKMEKTEDİR.

1.    Dilekçe (Ticari faaliyete devam edecek mirasçı/muvafakat verdikleri tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

2.   Çorlu Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından düzenlenen ticari unvan tasdiknamesi (ev adresi, iş adresi, iş konusu, işe başlama tarihi, uyruğu, T.C.Kimlik numarası (yabancı uyruklu ise vergi dairesinden alınacak vergi numarası, ticari unvanı, tacirin vefatı ve mirasçıların muvafakatını ve unvan altında tacirin 3 imzasını içerir)

3.    Oda kayıt beyannamesi (Ticari faaliyete devam edecek mirasçı/muvafakat verdikleri tacir tarafındanimzalanmalı, Ticari faaliyete devam edecek mirasçı/muvafakat verdikleri tacirin resmi bulunmalıdır)

4.    Mirasçılardan alınmış noter marifetiyle düzenlenmiş muvafakatname

5.    Veraset İlamı veya noterden düzenlenmiş Mirasçılık Belgesi

6.    Ticari faaliyete devam edecek mirasçı/muvafakat verdikleri tacir yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi ve vergi dairesinden alınmış vergi kimlik numarası.

 

SİGORTA ACENTELİĞİ

E-İMZA İLE MERSİS'TEN DEĞİŞİKLİK BAŞVURUSU YAPILACAKTIR.

1.    Dilekçe (Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.

·         Vekaleti veren sigorta şirketi de kaşeli imzalı dilekçe ile başvurabilir.

2.   Acentelik Vekaletnamesi (Noter onaylı - 3 nüsha)

3.   Sözleşme Örneği
 

SİGORTA ACENTELİĞİ FESHİ

E-İMZA İLE MERSİS'TEN DEĞİŞİKLİK BAŞVURUSU YAPILACAKTIR.

1.    Dilekçe (Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.

·         Fesih edilen vekaletnameyi veren sigorta şirketi de kaşeli imzalı dilekçe ile başvurabilir.

2.    Acentelik sözleşmesi fesihnamesi (Noter onaylı - 3 nüsha)
 


TİCARETİ TERK

1.    Çorlu TSO Başkanlığı'na Dilekçe (Tacir tarafından imzalanmış olmalı) 

2.    Çorlu Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne Dilekçe (Tacir tarafından imzalanmış olmalı) 

3.    Vefat nedeniyle kapanış  talebinde Noter onaylı ya da asıl veraset ilamı veya mirasçılık belgesi eklenmeli, dilekçe ve mal beyanı varislerden biri tarafından imzalanmalıdır.

4.  Vergi dairesi müdürlüğünden terk ettiğine dair mükellefiyet yazısı.

 

 

BİZE ULAŞIN Zafer Mahallesi Şehitler Cad. No:6 Çorlu Tekirdağ - Türkiye PK59850
TELEFON 0850 305 59 59
FAKS +90 282 651 35 10
E-POSTA corlutso@corlutso.org.tr
Duyurular Kurumsal Doküman Arşivi Firma Rehberi Üye Girişi Bize Ulaşın

Mail Listemize Katılın

Yandaki formu kullanarak mail listemize katılabilir,
yeniliklerden ve duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz.