ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE

Nüfus cüzdan suretleri ve ikametgah suretleri E-Devletten çıktı alınarak Müdürlüğümüze getirilebilir. Yeni kuruluşlarda E-Devletten alınan nüfus-ikametgah suretleri için 1 adet fotoğraf ilave edilmelidir.

 

TESCİL İŞLEMLERİ İÇİN MÜDÜRLÜĞÜMÜZE GELMEDEN ÖNCE MERSİS BAŞVURUNUZ  İLE İLGİLİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İLE GÖRÜŞÜP MUTLAKA ONAY ALMANIZ GEREKMEKTEDİR.

 

GERÇEK KİŞİLER   ( Şahıs Firması )


Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir (TTK m.12)
Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı kısaltılmadan yazılan  ad ve soyadından meydana gelir. Ad ve soyadına TTK.nun 46. maddesine uygun ekler yapılabilir. Unvanda; ortaklık bulunduğu izlenimini yaratacak çoğul ekler, başka kişilerin adları ve yabancı kelimeler kullanılmamalıdır.

KAYIT

GERÇEK KİŞİLER   ( Şahıs Firması )


Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir (TTK m.12)
Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı kısaltılmadan yazılan  ad ve soyadından meydana gelir. Ad ve soyadına TTK.nun 46. maddesine uygun ekler yapılabilir. Unvanda; ortaklık bulunduğu izlenimini yaratacak çoğul ekler, başka kişilerin adları ve yabancı kelimeler kullanılmamalıdır.


KAYIT

MERSİS'TEN BAŞVURU OLUŞTURULMASI GEREKMEKTEDİR.

1. Ticaret Sicil Müdürlüğüne  Dilekçe (Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir) 

2. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Oda kaydının yapılması ile ilgili dilekçe.

3.Ticaret Sicil Müdürlüğü veya noter tarafından düzenlenen imza onay belgesi. (3 adet)(Belge Sicil Müdürlüğü tarafından düzenlenecek ise kişinin nüfus cüzdanının aslı ve talep numarası ile müracaat etmesi gerekmektedir.

4. .  Fotoğraflı nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah belgesi ( 2şer adet )(nüfus-ikametgah suretleri e-devletten alınabilir ayrıca fotoğraf ilave edilmesi gerekmektedir).

5. Oda kayıt beyannamesi (Tacir tarafından imzalanmalıdır)

6. Vergi dairesi mükellefiyet yazısı

7. 3 adet fotoğraf

8. Yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi, vergi dairesinden alınmış vergi kimlik numarası

9. Taahhütname

NOT:   Şahsi İnşaat İşlemi Tescil Edilmemektedir.

NOT: Gerçek kişi firmaların (Şahıs firmaları) kuaför, berber faaliyeti yanında manikür -pedikür salonu, cilt bakımı, saç tasarımı, kıraathane işletmeciliği şeklindeki faaliyet konuları esnaf faaliyeti olduğundan Ticaret Siciline tescil ve Ticaret Odasına kayıt yapılamamaktadır.

 

 

 

 Şahıs Firmaları tescil başvuruları ile ilgili olarak;

25.01.2013 tarih 544 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü talimatı gereğince Ticaret Sicili Müdürlüklerinde Şahıs Firmalarının tescili için vergi levhası bilgilerinin https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/index.jsp (VEDOP sistemi) linkinden kontrol edildikten sonra tescil talepleri değerlendirmeye alınacaktır. Bu nedenle Şahıs Firmalarının tescil başvurularında vergi levhası fotokopisi talep edilecek ve yapılan elektronik ortam kontrolünden sonra vergi dairesine kayıtlı olduğu tespit edilen Şahıs Firmalarının tescil işlemi yapılacaktır.

Şahıs Firmaları şube açılış tescili ise şubenin ticari faaliyetinin yapılan inceleme ve araştırma sonucunda tespit edilmesi halinde mümkün olabilecektir.

ŞUBE AÇILIŞI

ŞUBE AÇILIŞI

 

MERSİS'TEN BAŞVURU OLUŞTURULMASI GEREKMEKTEDİR.

1. Ticaret Sicil Müdürlüğüne  Dilekçe (Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir) 

2. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Oda kaydının yapılması ile ilgili dilekçe.

3. Taahhütname

4.Ticaret Sicil Müdürlüğü veya noter tarafından düzenlenen imza onay belgesi. (3 adet)(Belge Sicil Müdürlüğü tarafından düzenlenecek ise kişinin nüfus cüzdanının aslı ve talep numarası ile müracaat etmesi gerekmektedir.

5. .  Fotoğraflı nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah belgesi ( 2şer adet )(nüfus-ikametgah suretleri e-devletten alınabilir ayrıca fotoğraf ilave edilmesi gerekmektedir).

6. Oda kayıt beyannamesi (Tacir tarafından imzalanmalıdır)

7. Vergi dairesi mükellefiyet yazısı

8. 3 adet fotoğraf

9. Yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi, vergi dairesinden alınmış vergi kimlik numarası

 

NOT: Şubeler merkezlerinin faaliyet konularının dışında bir faaliyette bulunamazlar. Merkez işletmenin faaliyet konusu dışında bir faaliyette bulunacaksalar merkez sicil müdürlüğünde değişiklik tescil işlemi yapılarak faaliyet konusunun ilave dilmesi gerekmektedir.

MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN ŞAHIS FİRMASININ MERKEZ NAKLİ

 MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN ŞAHIS FİRMASININ MERKEZ NAKLİ

 

MERSİS'TEN BAŞVURU OLUŞTURULMASI GEREKMEKTEDİR.

1. Ticaret Sicil Müdürlüğüne  Dilekçe (Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir) 

2. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına Oda kaydının yapılması ile ilgili dilekçe.

3. Taahhütname

4.Ticaret Sicil Müdürlüğü veya noter tarafından düzenlenen imza onay belgesi.(3 adet) Belgenin düzenlenebilmesi için kişinin nüfus cüzdanının aslı ve talep numarası ile müracaat etmesi gerekmektedir.

5.  Fotoğraflı nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah belgesi ( 2şer adet )(nüfus-ikametgah suretleri e-devletten alınabilir ayrıca fotoğraf ilave edilmesi gerekmektedir).

6. Oda kayıt beyannamesi (Tacir tarafından imzalanmalıdır)

7. Vergi levhası fotokopisi ve vergi dairesi mükellefiyet yazısı

8. 3 adet fotoğraf

9. Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü'nden T.S. Yönetmeliği'nin 111. maddesine göre alınan belge.

10. Yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi, vergi dairesinden alınmış vergi kimlik numarası

DEĞİŞİKLİK

DEĞİŞİKLİK

 MERSİS'TEN BAŞVURU OLUŞTURULMASI GEREKMEKTEDİR.

1.   Değişikliğe ilişkin bilgilerin bulunduğu dilekçe (Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

2.    Ticaret Sicil Müdürlüğünden düzenlenen imza onay belgesi.(3 adet) Belgenin düzenlenebilmesi için kişinin nüfus cüzdanının aslı ve talep numarası ile müracaat etmesi gerekmektedir.

SİGORTA ACENTELİĞİ FESHİ

MERSİS'TEN BAŞVURU OLUŞTURULACAKTIR.

1.    Dilekçe (Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.

·         Fesih edilen vekaletnameyi veren sigorta şirketi de kaşeli imzalı dilekçe ile başvurabilir.

2.    Acentelik sözleşmesi fesihnamesi (Noter onaylı - 3 nüsha)

GERÇEK KİŞİ TİCARETİ TERK

TİCARETİ TERK

1.    Çorlu TSO Başkanlığı'na Dilekçe (Tacir tarafından imzalanmış olmalı) 

2.    Çorlu Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne Dilekçe (Tacir tarafından imzalanmış olmalı) 

3.    Vefat nedeniyle kapanış  talebinde Noter onaylı ya da asıl veraset ilamı veya mirasçılık belgesi eklenmeli. Ticaret Sicili Müdürlüğü dilekçe ve  Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı dilekçe ve mal beyanı varislerden biri tarafından imzalanmalıdır.

4.  Vergi dairesi müdürlüğünden terk ettiğine dair mükellefiyet yazısı.

GERÇEK KİŞİ ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

MERSİS'TEN BAŞVURU OLUŞTURULMASI GEREKMEKTEDİR.


ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

1-) Dilekçe  ile başvuru yapılmalıdır.

  • Firma kaşesi ile Tacir tarafından imzalanmalı.

GERÇEK KİŞİ MEŞGALE İŞLEMİ
MERSİS'TEN BAŞVURU OLUŞTURULMASI GEREKMEKTEDİR.

  • Değişikliğe ait metin yer almalı, firma kaşesi ile Tacir tarafından imzalanmalı.
GERÇEK KİŞİ SERMAYE ARTIŞI

MERSİS'TEN BAŞVURU OLUŞTURULMASI GEREKMEKTEDİR.


1. Dilekçe 

  • Firma kaşesi ile Tacir tarafından imzalanmalı.

GERÇEK KİŞİ HALEFİYET İŞLEMLERİ

Mersis / Değişiklik İşlemlerinden, işletme devri/miras yoluyla seçilmek suretiyle başvuru yapılarak talep numarası alınmalıdır.

1-) Dilekçe 

  • Ticari faaliyete devam edecek mirasçı tacir tarafından imzalanmalı.

2-) İşletme unvanı altında imza beyanı 

3-) Mirasçılardan alınmış noter marifetiyle düzenlenmiş muvafakatname

4-) Veraset İlamı veya noterden düzenlenmiş Mirasçılık Belgesi

5-) Ticari faaliyete devam edecek mirasçı tacir yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti, ayrıca Türkiye’de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi, vergi dairesinden alınmış vergi kimlik numarası

GERÇEK KİŞİ SİGORTA ACENTELİĞİ İŞLEMİ

MERSİS'TEN BAŞVURU OLUŞTURULMASI GEREKMEKTEDİR.


1.    Dilekçe (Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.

·         Vekaleti veren sigorta şirketi de kaşeli imzalı dilekçe ile başvurabilir.

2.   Acentelik Vekaletnamesi (Noter onaylı - 3 nüsha)

MERSİS BAŞVURUSU OLUŞTURURKEN ACENTELİK VEKALETNAMESİNİN OKUNAKLI BİR ŞEKİDE SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKMEKTEDİR.