ÇORLU TİCARET VE SANAYİ ODASI

EN DE

1. Dilekçe ( Şirket kaşesi altında yetkili tarafından imzalanmış olmalı)

2. Belediye yazısında firmanın eski adres bilgisi yer almalı (belirtilen eski adres bilgisi, ticaret sicil kayıtlarında en son tescil ettirilen adres bilgisi ile aynı olmalı)

3. Belediye yazısı firmaya hitaben yazılmış olmalı ve yazının aslı veya onaylı sureti verilmeli